Inwoners Grootegast in actie vóór AZC

GROOTEGAST – Een aantal inwoners van Grootegast hebben zich online uitgesproken voor de komst van een AZC naar het dorp. Nadat eerder vooral tegenstanders te horen waren, zijn het nu de voorstanders die geluid maken. Aanstichter van de actie is Ria Geerling. Via een open brief roept zij inwoners op zich uit te spreken.

Geerling geeft de inwoners geen direct stemadvies. “Om misverstand te vermijden: ik vind dat iedereen recht heeft op een eigen mening en ook recht heeft om daarvoor actie te voeren,” stelt ze. “Wel is er in Grootegast iets merkwaardigs aan de hand. Er is al weken geleden door de gemeenteraad – en die is door ons allemaal gekozen én nog altijd het hoofd van de gemeente – een besluit genomen over de komst van een asielzoekerscentrum. Voorafgaand aan de raadsvergadering is er een informatieavond geweest en op de raadsvergadering was er gelegenheid om in te spreken. In zijn besluit is de gemeenteraad in belangrijke mate tegemoetgekomen aan bezwaren die door een aantal inwoners naar voren waren gebracht. Een democratisch genomen besluit dus.”

Geerling reageert ook op het draagvlakonderzoek, dat een aantal tegenstanders binnenkort willen uitvoeren. “Welke betekenis daaraan gehecht moet worden weet ik niet. Maar de kans bestaat dat u één dezer dagen een enquêteformulier in uw brievenbus vindt en dan staat u voor de keus: invullen of niet. Wat ik u wil vragen is: in ieder geval goed na te denken over waar het hier om gaat. Gunnen wij mensen die in Nederland asiel aan willen vragen een tijdelijk onderkomen in Grootegast?“

Inmiddels hebben tientallen Grootegasters de brief online doorgestuurd. Ze sluiten zich aan bij haar woorden: “Meestal vluchten mensen uit hun huis en hun land omdat ze zich er niet langer veilig voelen en doodsbang zijn. Als ze hier komen hebben ze een lange en gevaarlijke reis achter de rug. Ik weet voor mezelf dat als ik ooit met mijn kinderen uit Grootegast en uit Nederland had moeten vluchten, ik geweldig blij zou zijn geweest als mensen mij een beetje hulp aanboden.”

In de brief verwijst ze naar de dodenherdenking. “Op 4 mei staan we weer met elkaar bij het monument aan de G.P. Beukemalaan en houdt er iemand een toespraak waarin gezegd wordt “dat dit nooit meer mag gebeuren” Nou dan! Misschien zal het een beetje wennen zijn, maar welke last wij ook van de komst van asielzoekers zullen ondervinden, het kan nooit opwegen tegen de ellende die de vluchtelingen hebben meegemaakt en die wij bijna dagelijks op ons tv-scherm langs zien komen.”