Ondernemersduo heeft tijd nodig om plannen centrum Winsum te realiseren

WINSUM – De gemeenteraad van Winsum gaat bekijken of de ondernemers Suzan Wierenga en Dimitri Sennema extra tijd moeten krijgen om hun plannen voor het Boogplein in Winsum verder uit te werken.

De twee ondernemers zijn in gesprek met een aantal partijen die interesse hebben om zich te vestigen op het plein. In eerste instantie wilden zij één grote publiekstrekker aantrekken, maar dat is helaas niet gelukt.

Het duo probeert nu om meerdere kleinere ondernemingen naar het Boogplein te trekken. Of het daartoe ook de tijd krijgt gaat de raad van Winsum binnenkort besluiten.

Het college vindt dat het initiatief van Sennema/Wierenga past in de visie van de gemeente voor de ontwikkeling van het centrum van Winsum.

Foto: Google Streetview