Statenfractie ChristenUnie bezorgt om versterking scholen in bevingsgebied

PROVINCIE – De Statenfractie van de ChristenUnie in Groningen maakt zich zorgen over de versterking van scholen in het aardbevingsgebied. Volgens de fractie heeft het ministerie van Onderwijs belooft mee te betalen aan de vernieuwing, maar weigert het nu zijn bijdrage te doen.

ChristenUnie vindt dat het college van Gedeputeerde Staten actie moet ondernemen om het geld daadwerkelijk te krijgen. Zonder de bijdrage van het ministerie dreigen de bouwwerkzaamheden te worden stilgelegd. Dat komt de veiligheid van de scholen niet ten goede, volgens de partij.