Burgemeester Dijkstra van Grootegast: “Dat AZC komt er”

GROOTEGAST – Het college heeft de plannen rondom het azc al een aantal keren moeten omgooien. Toch is er voor de Grootegasters geen andere optie dan te wennen aan het idee dat er een azc in de gemeente gaat komen.

Hoe hard Grootegast ook steigert tégen de komst van een azc of minder asielzoekers, het azc met 300 asielzoekers gaat er komen, laat burgemeester Kor Dijkstra weten. “De raad heeft op 26 januari jongstleden de motie voor een azc met een meerderheid aangenomen”, vertelt hij. “De raad heeft dat besloten omdat het onze humanitaire plicht is om medewerking te verlenen aan het maatschappelijke probleem.”

Na uitstel zonder afstel en gesteggel om de precieze locatie van het azc, laat Dijkstra weten binnen een maand een locatie te hebben. “We verwachten er omstreeks 20 mei een te hebben”, vertelt hij. Welke locaties het college nu op het oog heeft, wil hij nog niet melden. “Er moeten eerst nog wat plooien gladgestreken worden.”

Het azc wordt gevestigd binnen twee kilometer van de kern van Grootegast en zal huisvesting geven aan 300 asielzoekers voor een periode van vijf jaar, met mogelijke verlenging van nog eens vijf jaar. “Dat is iets wat sowieso gaat gebeuren”, laat de burgervader weten. “Dat azc komt er, dat staat vast. Honderd asielzoekers, zoals sommige mensen aangeven, is geen optie, dat is niet te doen met de voorzieningen zoals dagbesteding en onderwijs.”

Om de asielzoekers hulp te verlenen met integreren, wordt er een klankbordgroep opgericht. “Deze zal bestaan uit vertegenwoordigers van onder andere sportverenigingen, cultuurplatform zoals PLACK, ondernemers en bewoners van het bedrijventerrein, de kerken, Dorpsbelangen, scholen, het zwembad, de politie en het COA.”

De vertegenwoordigers van deze groepen, die samen zullen komen in de klankbordgroep, krijgen een vinger in de pap wat betreft de integratie en dagbesteding van de asielzoekers. “Ze hebben geen inspraak in de locatie of de aantallen”, benadrukt Dijkstra. “Dat is al vastgesteld door de raad en het college.” Het gaat in dit geval vooral om de manier waarop de asielzoekers worden verwelkomd in het dorp. “Ze zullen hier in het dorp rondlopen. Dat is onvermijdelijk. Zo’n klankbordgroep is er om deze mensen te helpen integreren, maar ook om mee te denken over de communicatie naar de inwoners van het dorp toe. Asielzoekers hebben andere gebruiken en gewoonten dan wij hier gewend zijn, en dat zijn dingen waar rekening mee gehouden moet worden.”

De eerste vergadering van de klankbordgroep zal op 12 mei aanstaande zijn.