Gemeenteraad vraagt Stadjers naar hun mening

GRONINGEN – De gemeente Groningen wil van zijn inwoners weten hoe zij over het stadsbestuur denken. Voelen ze zich gehoord door de raadsleden? Hebben ze vertrouwen in hun besluiten? Kennen ze de mensen die in de raad zitten ook? En hebben ze nog adviezen en ideeën voor de raadsleden?

Daarom heeft de gemeente een enquête online gezet waar alle Stadjers hun mening kunnen geven over de gemeenteraad. De enquête ‘Stad & Raad’ staat vanaf maandag 9 mei online.

‘Stad en Raad’ onderzoekt wat Stadjers weten, meekrijgen en vinden van hun gemeenteraad en zijn functioneren. Want de gemeenteraad is erg benieuwd hoe de inwoners van de Stad de gemeentepolitiek beleven. Alle ruim 9.000 leden van het Stadspanel krijgen de vragen in hun mailbox. Maar omdat het een open enquête is, kunnen alle Stadjers aan de enquête meedoen. Dat kan via www.os-groningen.nl. Dat is de website van de Onderzoek & Statistiek Groningen, het onderzoeksbureau van de gemeente Groningen. Die voert het onderzoek in opdracht van de Griffie van de gemeenteraad uit.

Interesse

De enquête stelt vragen over onder meer de interesse in en betrokkenheid bij de gemeentelijke politiek en de ervaringen van Stadjers in hun contact met raadsleden. Er staan verder stellingen in over het functioneren van de raad en de 39 raadsleden. Stadjers kunnen de raad adviezen en ideeën meegeven. Met de antwoorden en opmerkingen kan de gemeenteraad z’n voordeel doen.

Communicatie

De resultaten zijn in ieder geval van belang voor de communicatie over de gemeenteraad vanuit de gemeente. Ook daarover gaat een aantal vragen. Want hoe komen de Stadjers aan hun informatie over de raad? Mogelijk dat de gemeente op basis van de uitkomsten de communicatie over de gemeenteraad kan verbeteren.

Stadspanel

Het is niet voor het eerst dat de Groningse gemeenteraad een enquête gebruikt om informatie uit de Stad te halen. Vorig jaar schakelde de raad het Stadspanel in om de meningen van Stadjers over de toekomst van het Noorderplantsoen te peilen. Bij deze enquête over de gemeenteraad kunnen alle Stadjers meedoen, ze hoeven niet eerst lid te worden van het Stadpanel. Dat verlaagt de drempel om mee te doen.