Gemeenteraad Ten Boer buigt zich over AZC in Woldwijk

TEN BOER – Het college van Ten Boer heeft plannen om een asielzoekerscentrum te bouwen in Woldwijk. De raadscommissie van de gemeenteraad buigt zich woensdag 18 mei over deze plannen. In het AZC is plaats voor maximaal 300 mensen. De raadscommissie luistert die avond naar insprekers. Woensdag 25 mei neemt de gemeenteraad een definitief besluit.

Burgemeester en wethouders zien het als hun humanitaire en maatschappelijke verantwoordelijkheid om te helpen bij de opvang van vluchtelingen. Daarom kiest het college voor een klein asielzoekerscentrum, dat past bij de schaal van de gemeente Ten Boer. Kijkend naar de informatiemarkt van 22 maart en de meer dan 350 ontvangen reacties concludeert het college dat er voldoende draagvlak is om activiteiten te ontplooien met en voor asielzoekers. Dat blijkt onder andere uit de 135 aanmeldingen voor vrijwilligerswerk.

Gesprekken

Het college concludeert ook dat er inwoners met zorgen zijn, bijvoorbeeld over de openbare orde en veiligheid, ervaringen met het vorige AZC en waardevermindering van de woningen in de buurt. Burgemeester Van de Nadort begrijpt deze zorgen. De komende weken voert hij enkele gesprekken met inwoners om te horen welke zorgen er zijn en wat er aan gedaan kan worden om ze weg te nemen.

Inspreken

De raadscommissie bespreekt woensdagavond 18 mei het voorgenomen besluit van het college. Voor wie dat wil is er vanaf 19.30 uur de gelegenheid om ‘in te spreken’. Insprekers kunnen zich hiervoor aanmelden bij de griffier van de gemeente. Vanwege de verwachte belangstelling worden zowel de commissievergadering als de raadsvergadering op 18 en 25 mei gehouden in het Buurhoes aan de Gaykingastraat 17 in Ten Boer. Beide raadsvergaderingen zijn live te volgen via de website van de gemeente Ten Boer.

Gemeente Ten Boer

Ten Boer is een aantrekkelijke plattelandsgemeente op nog geen 10 kilometer van de stad Groningen en bestaat uit de dorpen Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Sint Annen, Lellens, Winneweer, Woltersum Garmerwolde en Wittewierum. De hoofdkern Ten Boer is de grootste met 4000 inwoners. De totale gemeente telt ongeveer 7250 inwoners en kent aantrekkelijke voorzieningen.