Oldambt wijzigt AZC-plannen; ‘Geen 1000, maar 500 asielzoekers naar de Udesweg’

WINSCHOTEN – Het college van B en W van de gemeente Oldambt stelt een veranderd plan voor aan de gemeenteraad. In eerste instantie wilde het college een azc voor 1000 vluchtelingen vestigen aan de Udesweg in Winschoten, maar komt daar na overleg met de inwoners toch op terug.

In de nieuwe plannen mikt het college op 500 vluchtelingen voor een periode van vijf jaar, met een optie tot verlenging voor nog eens vijf jaar. Daarnaast moet een tweede locatie gezocht worden om de andere 500 vluchtelingen opvang te bieden. Het besluit over de tweede locatie moet uiterlijk eind dit jaar door de gemeenteraad genomen worden.

Niet één groot azc, maar twee kleinere

Dit is het resultaat van de inloopavonden over de voorkeurslocatie en overleggen met het wijkplatform Zuid. Oorspronkelijk werd uitgegaan van één azc met maximaal 1.000 asielzoekers, gedurende minimaal 10 jaar.

Inloopavonden

Tijdens de eerste inloopbijeenkomst voor de bewoners van wijk Zuid op 12 april zijn onder andere het college van burgemeester en wethouders, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), bureau BügelHajema, Gezondheidscentrum Asielzoekers en Vluchtelingenwerk Noord-Nederland aanwezig geweest. Tijdens deze avond is uitgelegd waarom er gekozen is voor de locatie Udesweg en hoe de procedure en de planning eruit zien. Wensen, ideeën en opvattingen van bezoekers zijn verzameld. Er zijn ongeveer 250 bezoekers geweest. Een vergelijkbare inloopbijeenkomst is op 20 april geweest voor alle inwoners uit de gemeente. Hier kwamen ongeveer 130 personen op af.

Reacties op voorkeurslocatie

In totaal zijn er circa 180 schriftelijke reacties binnengekomen. Deze zijn voorzien van reactie van het college. Veelvoorkomende reacties waren:
• In het verleden is beloofd dat er geen azc meer in de wijk Zuid zou komen.
• Een aantal van 1.000 asielzoekers is te veel.
• Een periode van 10 jaar is te lang.
• Hoe is de veiligheid gewaarborgd?
• Wordt de waardedaling van huizen gecompenseerd?