Eerste banenmarkt in Winschoten succesvol afgesloten

WINSCHOTEN – De eerste banenmarkt in Winschoten kon rekenen op veel belangstelling. Maar liefst 600 bezoekers namen de moeite om te kijken of werken in Duitsland iets voor hun is.

Een dertigtal Duitse werkgevers, het EURES en de Eems Dollard Regio (EDR) hebben veel goede gesprekken gevoerd met werkzoekenden uit de grensregio over werken in Duitsland. Er zijn inmiddels 35 sollicitatiegesprekken gepland.

In de Tramwerkplaats in Winschoten konden geïnteresseerden onderzoeken of werken in Duitsland iets voor hen kan zijn. Aan deze oproep is dus in groten getale gehoor gegeven. Werkzoekenden, mensen die iets anders wilden en scholieren hebben de Duitse arbeidsmarkt verkend.

Een grens over

Hoewel er veel aandacht vanuit organisaties als Interreg, Arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe, EDR en gemeenten is voor grensoverschrijdend werken, ervaren werkzoekenden soms nog wel een drempel. Dit zit hem voornamelijk in taal, vervoer en vergoedingen. Tijdens deze ‘Duitse banen’-markt is hier veel aandacht aanbesteed. Tevens konden belangstellenden zich aanmelden om zich in een persoonlijk gesprek te laten informeren over belastingtechnische aspecten van werken over de grens. Van deze mogelijkheid hebben ruim 50 mensen gebruikt gemaakt.

Daardoor kijkt de organisatie terug op en zeer geslaagd grensoverschrijdend evenement.