Elise Pastoor geïnstalleerd als eerste buurtbrandweervrouw in Groningen

SELLINGEN – Elise Pastoor is woensdagmiddag geïnstalleerd als eerste buurtbrandweervrouw in de provincie Groningen. De buurtbrandweer is een twee jaar durende pilot waarbij inwoners, bedrijven en instanties binnen de gemeente Vlagtwedde de brandweer op een andere manier leren kennen.

20160511 Elise Pastoor geïnstalleerd als eerste buurtbrandweervrouw2

Namelijk als een brandweerfunctionaris die zich richt op het voorkomen van brand, die dicht en zichtbaar in buurt is, die de buurt kent en zelf gekend wordt. Met preventie is het meeste voordeel te behalen. Was preventie in het verleden vooral gericht op de industrie en grote openbare gebouwen, nu wordt de brandveiligheid bij burgers thuis en bijvoorbeeld kleine winkeliers onder de aandacht gebracht.

Burgemeester Leontien Kompier van Vlagtwedde is verheugd met de komst van de buurtbrandweervrouw. “Het is erg fijn dat de Veiligheidsregio tegemoet komt aan dit verzoek uit onze gemeenteraad. Elise Pastoor krijgt een belangrijke spilfunctie in onze gemeente en ik hoop dat dankzij haar komst inwoners en bedrijven nog beter geïnformeerd zullen zijn over brandpreventie. Want, voorkomen blijft beter dan genezen!”

Buurtbrandweervrouw

Als actief vrijwilliger kent de buurtbrandweervrouw het vak (repressief) en zij besteedt een groot deel van haar werktijd, ongeveer tachtig procent, aan veiligheid in de wijk of woonkern. In die tijd is zij in haar gemeente te vinden of is zij met andere instanties in overleg over problemen/onveilige situaties binnen de woonkern. De overige tijd besteedt de buurtbrandweervrouw aan werkzaamheden als het meedraaien in de repressieve dienst.

De buurtbrandweervrouw zorgt met strategische ketenpartners voor een goede verbinding tussen de veiligheidsregio en de lokale omgeving op het gebied van brandweerzorg & crisisbeheersing en zorg & welzijn. Te denken valt aan de lokale samenleving, (gemeentelijke) organisaties, instanties en het bedrijfsleven. Daarnaast stimuleert en ondersteunt ze initiatieven voor het oplossen van (brand)veiligheidsproblemen binnen de gemeentelijke grenzen.