Regionale Retailagenda Oost-Groningen gepresenteerd

OOST-GRONINGEN – Op vrijdag 13 mei 2016 om 15.00 uur presenteren de gemeenten Oldambt, Veendam, Hoogezand-Sappemeer en Stadskanaal samen met de provincie Groningen en ondernemersorganisatie MKB Noord de “Retailagenda Oost-Groningen”.

In het Veenkoloniaal museum in Veendam geven gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk, wethouder van Stadskanaal Peter Gelling (namens de vier gemeenten) en Gerard Kremer, voorzitter MKB Noord, een toelichting op het project. In het kader van dit project sluiten de vier gemeenten op donderdag 12 mei 2016 in Den Haag een Retaildeal in het bijzijn van minister Kamp. Met deze Retaildeal bekrachtigen de vier gemeenten een proces waar zij al sinds 2014 gezamenlijk aan werken. Daarmee loopt de regio Oost-Groningen in Nederland voorop.

Regionale Retailagenda

In het kader van de “Regionale Retailagenda Oost-Groningen” werken de vier gemeenten al sinds 2014 intensief samen met de provincie Groningen, MKB Noord, InRetail en overige stakeholders (vastgoedpartijen en ondernemersverenigingen). Doel is een toekomstbestendige detailhandelsstructuur van de vier stedelijke centra Hoogezand, Stadskanaal, Veendam en Winschoten. Er is gezamenlijk gewerkt aan een “detailhandelsfoto” van de vier kernen. Dit document vormt de basis van een gezamenlijke lokale en regionale uitvoeringsagenda waar alle partijen structureel bij betrokken zijn. In de agenda gaat het om het kleiner en aantrekkelijker maken van winkelgebieden, het investeren in innovatief ondernemerschap en het afstemmen en versterken van de marketing van de vier gemeenten. De provinciale omgevingsvisie vraagt van gemeenten om een regionale aanpak van detailhandelsproblematiek. Dit project is een voorbeeld van een dergelijke regionale aanpak.

Retaildeal

Het project kenmerkt zich door een intensieve samenwerking tussen stakeholders en bovenregionale afstemming met steun van de provincie. Daarmee loopt de regio Oost-Groningen in Nederland voorop. In de landelijke Retailagenda van minister Kamp uit 2015 staan diverse aanbevelingen. Het project “Retailagenda Oost-Groningen” geeft hier concreet invulling aan. Voorbeelden hiervan zijn het zoeken van regionale afstemming en het vormgeven van een structurele samenwerking bij de aanpak van winkelgebieden. De landelijke agenda biedt ondersteuning aan gemeenten bij het oppakken van de problematiek in de dorpen en steden, onder meer door het sluiten van “Retaildeals”. Veendam, Hoogezand-Sappemeer, Oldambt en Stadskanaal hebben er voor gekozen om deze Retaildeal gezamenlijk te tekenen. Daarmee laten zij zien dat dit onderwerp lokaal prioriteit heeft en dat zij dit samen, op regionale schaal, willen oppakken.