DG van den Noortbad in Muntendam gaat sluiten

MUNTENDAM – Het DG van den Noortbad in Muntendam gaat sluiten. Dat heeft het college van de gemeente Menterwolde besloten. Een exacte sluitingsdatum is nog niet bekend gemaakt.

De gemeente is geruime tijd met een ondernemer in gesprek geweest over een mogelijke overname van het overdekte zwembad DG van den Noortbad in Muntendam. De inzet was om door deze overname het zwembad in stand te houden en een gemeentelijke bezuiniging te realiseren, zonder tot sluiting over te moeten gaan.

Deze ondernemer was bereid om het beheer, exploitatie en onderhoud van het bad voor tien jaar over te nemen, mits de gemeente nog een investering zou doen van € 270.000,- voor het oplossen van het meest urgente achterstallig onderhoud.

De gemeente heeft besloten om dit niet te doen, vanwege de eigen bezuinigingsopdracht en omdat de ondernemer de gemeente onvoldoende garanties heeft kunnen geven om het zwembad nog 10 jaar open te kunnen houden. Om die reden is een investering van € 270.000,- voor de gemeente te risicovol en gezien de financiële positie van de gemeente onverantwoord. Met deze overwegingen ziet de gemeente af van privatisering.

Het bad in eigen beheer blijven houden voor de komende jaren gaat de gemeente, naast de exploitatiekosten ruim € 800.000,- kosten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Een groot deel van dit bedrag zal de eerste jaren geïnvesteerd moeten worden. Dit zijn in het kader van de bezuinigingen eveneens geen verantwoorde investeringen. En dan nog is het de vraag of het zwembad in de toekomst kan voldoen aan het verwachtingspatroon van bezoekers.

Het college heeft daarom besloten het zwembad te sluiten. Het college betreurt deze stap zeer, maar ziet geen andere mogelijkheden. De sluitingsdatum is nog niet bekend. Het college streeft er naar om de gebruikers voldoende tijd te geven om een alternatief te vinden, maar de huidige slechte staat van de voorziening voor de zuivering van het zwemwater, is mede bepalend voor de sluitingsdatum. Het huidige personeel is in dienst van de gemeente, samen met hen zal gezocht worden naar passende oplossingen.

Foto: Google Streetview