PvdA Bellingwedde wil doorpakken: “Eén werkbedrijf voor Oost-Groningen”

BELLINGWEDDE – De PvdA-fractie van Bellingwedde dringt aan bij het college van de gemeente om door te pakken met het businessplan om te komen tot één werkbedrijf voor de regio Oost-Groningen.

Alle gemeenten in Oost-Groningen hebben zich akkoord verklaard met de instelling van een kernteam voor de ontwikkeling van een businessplan om te komen tot één werkbedrijf voor de regio Oost-Groningen inclusief een werkgeversservicepunt waarin de TDC’s zijn geïntegreerd en de organisatie van (nieuw) beschut werk. Deze afspraak vloeit voort uit het Akkoord van Westerlee. De gemeenteraden van de gemeenten in Oost-Groningen moeten voor 1 augustus een besluit nemen over deze businesscase zodat de financiële middelen voor het Akkoord van Westerlee beschikbaar blijven voor de regio Oost-Groningen en mensen aan een baan kunnen worden geholpen.

In een tijdens de Raadsvergadering van 12 mei ingediende motie benadrukt de PvdA Bellingwedde het belang om de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te ondersteunen bij het vinden van hun weg naar de arbeidsmarkt. Ook vindt de partij verdere vertraging vanuit welke bestuurlijke of institutionele belangen dan ook, onacceptabel. In de motie wordt geconstateerd dat besluitvorming door de afzonderlijke gemeenteraden van de Oost-Groninger gemeenten over dit businessplan vóór 1 augustus 2016 noodzakelijk is om de financiële middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van het Akkoord van Westerlee voor de regio te behouden.

In de unaniem aangenomen motie draagt de gemeenteraad van Bellingwedde het college op om het businessplan ongewijzigd voor te leggen aan de gemeenteraad zodat de zij hierover een besluit kan nemen voor 1 augustus 2016.