Grootegast wil azc voor 300 vluchtelingen aan de Bovenweg

GROOTEGAST – Het college van Grootegast wil 300 asielzoekers gaan opvangen aan de Bovenweg in Grootegast. Op het perceel Bovenweg 19 staat nu nog een leegstaande boerderij, deze zal plaatsmaken voor de huisvesting van vluchtelingen. Naar verwachting wordt het azc in de loop van 2017 in gebruik genomen voor een periode van minimaal vijf jaar.

De gemeenteraad is hier dinsdagavond over geïnformeerd en zal tijdens een extra raadsvergadering, die op dinsdag 14 juni om 19.00 uur zal worden gehouden, toetsen of het college voldaan heeft aan de voorwaarden die door de raad zijn gesteld in de motie van 26 januari.

De vestiging van een azc vraagt veel van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Om het proces rond de komst van een azc en tijdens het verblijf van asielzoekers in goede banen te leiden, is een klankbordgroep geformeerd.

In deze groep zitten naast vertegenwoordigers van de gemeente mensen van de sport, cultuur, handelsvereniging, dorpsbelangen, onderwijs, zwembad, kerken, bedrijventerrein Park West, verontruste moeders, vrijwilligerscentrale, COA en politie. Aanvulling van de klankbordgroep met nog meer disciplines zoals bijvoorbeeld omwonenden is uiteraard mogelijk.

In samenspraak met de klankbordgroep wordt nagedacht over de manier waarop de inwoners van de gemeente in de loop van het proces worden geïnformeerd over de ontwikkelingen rond het azc. Vorige week is de klankbordgroep voor het eerst bijeen geweest.

Foto: Google Streetview