Pannenplan moet Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen helpen

GRONINGEN – Huurders in Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen mogen niet op kosten worden gejaagd wanneer zij in de toekomst alleen nog maar elektrisch kunnen koken. PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra bepleit in dat geval een pannenplan. ‘Een regeling voor aanschaf van een nieuwe kookinstallaties en andere pannen’, vat hij samen.

De gemeente Groningen wil 10.000 huishoudens in vooral Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen voorzien van duurzame en betaalbare aardwarmte, afkomstig van heet water uit de diepe ondergrond. ‘Een uitstekend plan’, vindt Loopstra. Niet belastend voor het Groninger milieu, wel goed voor de portemonnee van de burger in deze wijken.’

Na succesvolle invoering van aardwarmte kunnen corporaties na overleg met bewoners besluiten om huurwoningen af te sluiten van aardgas, denkt Loopstra. ‘Bewoners moeten dan voortaan elektrisch koken en dus een nieuwe kookinstallatie en andere zaken aanschaffen, zoals pannen. Daar staan lagere energiekosten tegenover, maar er gaan wel eerst aanschafkosten aan vooraf. Daarom moet de gemeente bij de corporaties aandringen op een betalingsregeling, zodat bewoners met een laag inkomen niet onnodig in problemen komen.’

Werk voor Groningers

De PvdA wil Warmtenet Noordwest, zoals het plan officieel heet, ook op andere manieren ten goede laten komen aan Groningers. ‘De invoering van aardwarmte zal veel werkgelegenheid opleveren. Wij vinden dan ook dat alle geschikte werkzoekenden in onze stad een kans moeten krijgen om hierbij aan de slag te komen. Dat betekent sociaal aanbesteden. Daarbij dient niet de laagste prijs leidend te zijn, maar eerlijk werk. Wij vragen het College van Burgemeester en Wethouders zich hiervoor in te spannen.’

Ook Noorderpoort en het Alfacollege kunnen mogelijk een rol spelen in de plannen, verwacht het raadslid. ‘Bijvoorbeeld door leerlingen klaar te stomen voor een baan in de geothermie. Groningen zou met een dergelijke constructie zelfs landelijk een voortrekkersrol kunnen vervullen.’

Start in 2018

Naar verwachting worden begin 2018 de eerste woningen in Groningen-Noordwest en de kennisinstellingen op Zernike van warmte voorzien. Vanavond wordt het voorstel besproken in de commissie beheer en verkeer.