Arbeidsmarkt in Groningen toont herstel; Minder uitkeringen, meer vacatures

GRONINGEN – Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is in april afgenomen tot 17.000 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren daalde het aantal nieuwe WW-uitkeringen. Daarnaast was er een stijging in het aantal vacatures.

Eind april 2016 telde Groningen 16.977 WW-uitkeringen. Dat is 5,7% van de beroepsbevolking. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Groningen 10,8% (1.648) meer WW-uitkeringen.

Minder nieuwe WW uit en meer vacatures

Het economisch herstel blijkt vooral uit een daling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Groningse economie daalde het aantal nieuwe WW-uitkeringen. Dit was vooral het geval in de uitzendsector, bouw en handel. Maar ook in seizoensgevoelige sectoren als landbouw en horeca nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen af. Het herstel komt ook tot uitdrukking in een toename van vacatures. In april nam het aantal openstaande online vacatures in Groningen toe met 29%. In april staan vooral in de techniek veel vacatures open.

Werkgevers vaker op zoek naar personeel via sociale media

Meer vacatures en minder WW-uitkeringen bieden werkzoekenden meer kans op het vinden van werk. De manier waarop werkzoekenden en werkgevers elkaar vinden, verandert de laatste jaren echter in snel tempo. Steeds meer bedrijven zetten sociale media in om personeel te werven. Dit blijkt uit een enquête van UWV onder 4.700 bedrijven die vorig jaar vacatures hebben vervuld. Voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en ongeschoolden, blijken relaties en open sollicitaties een goede toegangspoort tot werk.

Twitterbanenmarkt

Op donderdag 19 mei organiseert Twitter de Europese banenmarkt #jouwbaan! Gedurende de hele dag tweeten bedrijven uit allerlei sectoren en landen in Europa hun vacatures in een poging de beste kandidaten te vinden om de open functies te vervullen. Werkzoekenden worden opgeroepen om hun cv in 140 tekens of minder te tweeten om zich te presenteren naar potentiële werkgevers. Gedurende de dag tweeten experts op het gebied van werkgelegenheid en opleiding tips en hints over online netwerken en het binnenhalen van je droombaan. UWV doet mee als partner aan #jouwbaan en koppelt op die dag online werkzoekenden en werkgevers aan elkaar.

Overal in Nederland daling WW

In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind april uit op 460.521. Dat is 5,2% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 470.163. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 2,1% (9.642). Alle provincies laten een daling van de WW zien. In Noord-Nederland en in Zeeland daalde de WW de afgelopen maand het sterkst. Een jaar eerder telde Nederland 426.858 WW-uitkeringen. Daarmee steeg het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 7,9% (33.663). De stijging over het afgelopen jaar varieerde van 2,1% in Utrecht tot 16,4% in Drenthe.

Regionale verschillen

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de andere noordelijke provincies geven een vergelijkbaar beeld met dat in Groningen. In alle drie de noordelijke provincies daalde de WW in april. Ten opzichte van een jaar eerder steeg het aantal WW-uitkeringen in alle 3 de noordelijke provincies.

UWV verstrekte eind april in de provincie Friesland 20.524 WW-uitkeringen; 4,3% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind april 13,9% hoger dan vorig jaar. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe is in april met 3,0% gedaald naar 16.093. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging van 16,4%.