JOVD roept VVD op: “Wijs plannen kabelbaan af”

GRONINGEN – “Laat de kabelbaan varen.” Zo luidt het advies van de JOVD Groningen, de jongerenafdeling van de VVD, aan hun moederpartij. De jonge VVD’ers maken zich zorgen over de haalbaarheid van de kabelbaan die vanaf de IKEA richting de binnenstad moet lopen.

De kabelbaan wordt gezien als een attractie voor Groningen en zou veel bezoekers moeten trekken. Daarnaast zou het een alternatief zijn voor busvervoer naar de binnenstad. Toch blijkt uit het onderzoek van Arcadis dat er ook veel praktische bezwaren zijn tegen de plannen. De privacy van omwonenden is ernstig in het geding: vanuit de kabelbaan is uitzicht over tuinen en in woonkamers. Ook zal er sprake zijn van lichtoverlast, geluidsoverlast en horizonvervuiling.

De Jonge Liberalen juichen private initiatieven toe en zijn van mening dat ook de ruimte aan ondernemers gegeven moet worden mits hier geen publiek geld bij komt kijken. Ze zetten echter ernstige vraagtekens bij de vraag of dit laatste mogelijk zou zijn. “Openbaar vervoer kan niet functioneren zonder overheidssteun.”, zegt de JOVD. “Ook worden de inkomsten van de attractie zeer rooskleurig ingeschat.”

Simon van der Pol, voorzitter van de JOVD Groningen roept op om dit plan definitief af te wijzen. “Private initiatieven ruimte geven is van groot belang, maar het risico om wederom met publiek geld een Gronings project te moeten redden weegt in dit debat zwaarder.”