Project molenbiotoop krijgt vervolg in Slochteren

SLOCHTEREN – Molens zijn afhankelijk van hun omgeving. Vangen ze geen wind of krijgen ze geen water, dan kunnen ze niet werken. Zijn ze niet zichtbaar, dan vangen ze geen bezoekers. Daarom is het van belang dat de molen en zijn omgeving met elkaar in harmonie zijn.

Molenaars spreken dan van een goede molenbiotoop. De molens in Slochteren hebben wat betreft de biotoop wel aandacht nodig en daarom werken de Molenstichting Midden en Oost Groningen, Landschapsbeheer Groningen en Het Groninger Molenhuis samen met de gemeente en de bewoners aan een plan om voor de molens een goede molenbiotoop te realiseren.

Niet alle molens beschikken over een goede biotoop. Dit heeft voor een deel te maken met de beheersing van de groene omgeving. Bomen en struiken kunnen jarenlang geen belemmering vormen, maar door het achterwege blijven van goed beheer kan het groen te hoog groeien en de windvang en de zichtbaarheid van de molens belemmeren.

De drie poldermolens langs de Groenedijk in Slochteren zijn beeldbepalend in het landschap. Als erfgoed laten deze molens zien hoe het landschap zich heeft ontwikkeld. Vrijwillige molenaars draaien regelmatig met de molens. Dit is goed voor het behoud van de molen en interessant voor de bezoekers. Om de molens weer optimaal te laten functioneren willen we samen met de bewoners en de gemeente een omgevingsplan maken en de biotoop opknappen.

Bewonersavond

De eerste voorlichtingsavond voor bewoners aan de Groenedijk wordt gehouden op maandagavond 30 mei. Vervolgens wordt een omgevingsplan gemaakt en worden in de winter van 2016 en 2017 werkzaamheden uitgevoerd om de molenbiotoop te herstellen.

Na de drie molens in Slochteren volgen nog twee molens. Molen de Entreprise in Kolham en molen de Noordstar in Noordbroek worden na de zomer van 2016 opgepakt. Alle molens zijn eigendom van de Molenstichting Midden- en Oost-Groningen, waarin de Slochter Molenstichting is opgegaan.

Het project molenbiotoop wordt mede gefinancierd door de provincie Groningen en de gemeente Slochteren.