Sebaldeburen op de nominatie om CO2 op te slaan

SEBALDEBUREN – Het gasveld in Sebaldeburen komt in aanmerking voor CO2-opslag, samen met nog acht andere, kleine velden in Noord-Nederland. Geen goed idee, zo laat de Groningse publicist en zelfstandig onderzoeker Herman Damveld weten, die deze gegevens uit een rapport van Energie Beheer Nederland (EBN) en de Gasunie haalt. “Als je CO2 onder grote druk in de ondergrond brengt, is er kans op aardbevingen”, zo meldt hij.

In 2010 lagen de plannen voor CO2-opslag in Sebaldeburen er al. De vraag was toen waar de CO2 vandaan zou moeten komen. “De kolencentrale in Eemshaven was destijds in aanbouw”, vertelt Damveld. “Nu staat ‘ie er echt. Ik vond het toen al geen goed idee dat er een centrale gebouwd zou worden, en de exploitant heeft er achteraf ook spijt van. In 2010 werd ons verkocht dat CO2-opslag een goed plan was, omdat je dan een ‘milieuvriendelijke’ en ‘klimaatneutrale’ kolencentrale hebt, maar die bewuste installatie voor de afvang voor CO2 is nooit gebouwd.”

Politici van de PvdA hebben destijds gepleit voor het vrijhouden van een stuk grond bij de kolencentrale, waar de installatie voor afvang van CO2 gebouwd zou kunnen worden. “Dat stuk grond is inderdaad vrijgehouden, maar er is geen installatie gebouwd.”

De plannen voor de opslag in 2010 zijn afgeschoten door weerstand van de bewoners. Damveld denkt dat de plannen komend jaar weer hoog op de agenda komen te staan bij de regering. Momenteel is de regering bezig met een Energiedialoog, waarin iedereen kan aangeven hoe hij of zij kan laten weten hoe de energievoorziening er in 2050 uit moet komen te zien. “Het is een vage dialoog”, aldus Damveld. “De regering heeft onlangs gezegd dat de afvang en opslag van CO2 onvermijdelijk is. Het wordt ons verkocht als een proefproject wat werkgelegenheid oplevert.”

De hamvraag is de risico’s die de opslag van CO2 met zich meebrengt. “Komt het ooit weer boven? En wat als er een pijpleiding lek gaat?”, aldus Damveld. “Om over de kans op aardbevingen maar niet te spreken.” Inwoner van Grootegast Hotze Bonnema is het daarmee eens. “Het zal maar boven komen”, meldt hij. “Het is gewoon hartstikke gevaarlijk.”

Daarnaast moeten er pijpen aangelegd worden van Eemshaven naar Sebaldeburen waar de CO2 doorheen moet, legt Damveld uit. “De CO2 wordt onder hoge druk samengeperst, en als er ergens een lekkage in een leiding zit komt de CO2 onder hoge druk vrij en is het een verstikkende stof. Er zijn nauwelijks rapporten te vinden over de gevaren, omdat er zo weinig ervaring mee is.”

Wereldwijd zijn er maar een aantal vergelijkbare proefprojecten, die samen verantwoordelijk zijn voor vier keer zoveel CO2 als waar het in dit geval over gaat. Daarnaast is het afvangen en opslaan van CO2 een energieslurpende bezigheid. “Als je van vier kolencentrales de CO2 wil afvangen en opslaan, heb je een vijfde centrale nodig voor alle elektriciteit die die bezigheid vraagt”, vertelt Damveld. “De prijs van elektriciteit gaat dan ook met 50 tot 70 procent omhoog.”

Zelf pleit Damveld voor duurzame energie. “We moeten helemaal geen CO2 afvangen en opslaan”, vertelt hij. “We hadden al veel langer over moeten gaan op duurzame energie, dat roep ik al mijn hele leven. De hoeveelheid zonne-energie die we krijgen in Nederland is 35x het totale energieverbruik in Nederland.”