Afvalscheiding in Oldambt sterk verbeterd

OLDAMBT – Inwoners van de gemeente Oldambt hebben in 2015 meer gescheiden afval ingeleverd dan in de jaren daarvoor. Dit blijkt uit een evaluatie die de gemeente heeft gedaan naar afvalscheiding.

Op 1 januari 2015 is de gemeente gestart met de gescheiden inzameling van plastic en drankenkartons. Omdat de inwoners van Oldambt meer afval scheiden, hoeven zij de grijze container minder vaak aan te bieden. Dit levert de inwoners geld op.

Afval scheiden

De gemeente streeft ernaar 72% van het afval gescheiden in te zamelen. Dit betekent een daling van 232 kilo per inwoner per jaar naar 130 kilo per inwoner per jaar. Uit de evaluatie blijkt dat het scheiden van afval enorm is verbeterd. De hoeveelheid restafval is gedaald naar 136 kg per inwoner per jaar. Het percentage afvalscheiding is omhoog gegaan van 60% naar 71%.

Proef inzameling plastic en drankenkartons in minicontainers in Westerlee

De gemeente heeft alternatieven onderzocht voor de inzameling van plastic en drankenkartons. In een andere gemeente is er veel waardering voor het gebruik van een vierde minicontainer. Dit is een duurzame oplossing omdat er geen plastic zakken voor de inzameling nodig zijn. Ook blijkt dat met een container nog meer afval gescheiden wordt. Daarom start vanaf 1 september een proef in Westerlee met mincontainers van 240 liter voor plastic en drankenkartons.

Foto: Gerrie Meijer