Afvalstoffenheffing voor inwoners Menterwolde omlaag

MENTERWOLDE – Het college van B&W van de gemeente Menterwolde deelt mee dat de raad heeft besloten om de afvalstoffenheffing voor 2016 te verlagen.

Bij het vaststellen van de afvalstoffenheffing in de raadsvergadering van 17 december 2015 heeft de raad van Menterwolde toegezegd te onderzoeken of de tarieven voor de afvalstoffenheffing 2016 aangepast kunnen worden. Inmiddels is duidelijk dat het inderdaad financieel haalbaar is om de afvaltarieven in 2016 te verlagen.

De tarieven konden om meerdere redenen verlaagd worden. Zo is het aantal aansluitingen iets hoger, levert de sluiting van het afvalbrengstation een besparing op, waren er meevallers binnen de afvalstoffenverwijdering en zijn de variabele kosten voor het restafval gedaald.
De tarieven zijn nu als volgt vastgesteld:

Al met al goed nieuws voor de inwoners van Menterwolde, die in 2016 minder kwijt zijn aan afvalstoffenheffing dan vorig jaar.