Gemeente Leek herstelt zich financieel

LEEK – De gemeente Leek sluit 2015 positief af. Waar een tekort van 1,3 miljoen euro werd verwacht, houdt de gemeente 2 miljoen euro over. Daarvan is 1,4 miljoen overgebleven uit het Sociaal Domein, de rest komt voort uit de grondexploitatie.

Het geld dat bestemd was voor de zorgtaken blijft beschikbaar voor de zorg. Van de overige 6 ton wordt 450.000 euro in de algemene reserves gestort.

Leek lijkt uit het financiële dal te klimmen, maar moet mede door de langlopende schulden nog altijd op de kleintjes letten.