Duurzaamheidindex: Groningen, Friesland en Drenthe als eerste de maat genomen

PROVINCIE – Eén van de belangrijkste uitdagingen in de hedendaagse wereld is toch wel duurzaamheid. Ook Noord-Nederland kan hier zijn bijdrage aan leveren door regionale duurzaamheid te monitoren. Niet alleen op ecologisch, maar ook op sociaal en economisch vlak. De easy-index brengt de meest belangrijke aspecten van duurzaamheid in de regio in kaart en maakt ze door een visuele benadering makkelijk te begrijpen.

Op Visite Veenhuizen van VNO NCW-Noord is door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een eerste meting gepresenteerd. De uitkomsten laten zien hoe goed de drie Noordelijke provincies scoren op zes sociaaleconomische en zes ecologische criteria.

Van code rood tot en met goud

De scores van de meting via de Easyindex zijn weergegeven in een kleurenschema. Rood geeft aan dat verbetering de hoogste urgentie heeft, oranje dat extra beleid nodig is, groen dat de provincie op dat punt in redelijk goede staat verkeert, en goud dat de situatie op dat punt optimaal is.

Extra beleid nodig bijna op alle ecologische criteria

Alle drie Provincies krijgen rood voor de hoeveelheid fosfor en stikstof in de bodem. Alleen Drenthe krijgt, in tegenstelling tot Groningen en Friesland, toch oranje op het criterium bodem omdat zij een actief bodemsaneringsbeleid voert. De luchtkwaliteit in Groningen en Friesland is goed, maar vergt in Drenthe aanvullend beleid. Op het ecologische criterium afval en grondstoffen scoren alle drie provincies oranje, op het criterium van water scoort Drenthe rood en de twee andere provincies oranje. Groningen scoort natuurlijk rood op het criterium bodemdaling en –beweging. Dit alles betekent dat er aanzienlijk extra provinciaal beleid nodig is op bijna alle ecologische criteria. Op het zesde criterium (natuur, waaronder biodiversiteit) waren op provincieniveau geen data beschikbaar.

Armoede en werkloosheid vragen om urgent beleid

Sociaaleconomisch doet Groningen het, dankzij de Stad Groningen, goed op het gebied van onderwijs, Friesland op het gebied van gezondheid. Drenthe doet het op geen van de criteria goed. De demografische ontwikkeling is in Drenthe alarmerend slecht met weinig jongeren en veel ouderen. Dit vraagt urgent een forse verbetering van het beleid. In alle drie provincies is urgent beleid nodig op het gebied van economisch welzijn, omdat er veel armoede en langdurige werkloosheid is. Wat sociaal welzijn betreft, scoort Friesland goed op het aantal vrijwilligers, maar veel mensen voelen zich daar eenzaam. Ook vergroting van het sociaal vertrouwen vergt extra aandacht.

Samenwerking

De Afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft in samenwerking met het daaraan verbonden bedrijf Decide(dutch) en VNO-NCW Noord deze eerste meting gefinancierd. De technologie en de gegevens van het Brabantse Centrum voor Duurzame Ontwikkeling Telos van de Universiteit Tilburg hebben deze eerste meting mogelijk gemaakt.

Jaarlijks herhalen

De Afdeling Sociologie van de RUG en VNO-NCW Noord bepleiten dat de duurzaamheidindex jaarlijks wordt herhaald, niet alleen op provinciaal niveau, maar ook voor de gemeenten, waterschappen en bedrijven die elk hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid hebben. Zo’n jaarlijkse meting en uitbreiding naar de andere verantwoordelijke instanties is alleen mogelijk met financiering vanuit de Provincies, dan wel de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland en eventueel de Economic Board Groningen voor de Provincie Groningen.