Ten Boer krijgt kleinschalige asielopvang

TEN BOER – De gemeenteraad van Ten Boer was woensdagavond unaniem in hun besluit: Ten Boer krijgt een asielzoekerscentrum. In Woldwijk worden 300 vluchtelingen gehuisvest voor een periode van maximaal vijf jaar.

Helemaal uitgewerkt is het plan nog niet. In overleg met een nog op te richten klankbordgroep en het COA moeten de details rondom de plannen nog ingevuld worden.

Middels een aantal moties vroeg de raad aan het college om ook te kijken naar de verkeerveiligheid rondom het azc en waar nodig deze te vergroten. Ook zou de ontwikkeling van de woonwijk Dijkshoorn moeten worden versneld. Het college heeft deze moties overgenomen en gaat nu aan de slag met de invulling van de plannen.