Loppersum krijgt 1,8 miljoen voor Lopster scholen

LOPPERSUM – De gemeente Loppersum gaat drie toekomstbestendige kindcentra realiseren. Om dit te ondersteunen heeft de gemeente 1,8 miljoen euro toegewezen gekregen vanuit het Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta.

Wethouder Bé Schollema (onderwijs): ‘ De toekenning van 1.8 miljoen euro is een mooie stap voorwaarts voor de scholentransitie in de gemeente Loppersum, maar hiermee zijn we er nog niet. Ik ga er vanuit dat in de Voorjaarsnota, die binnenkort door het Kabinet wordt gepubliceerd, de benodigde gelden om zogenaamde iconen-ambitie (extra duurzaam) te realiseren staan benoemd. De gemeenteraad van Loppersum heeft zich hierover uitgesproken.’

Scholentransitie Loppersum

Alle 11 schoolgebouwen in onze gemeente zijn bouwkundig geïnspecteerd. Uit deze inspecties is gebleken dat alle scholen bouwkundig versterkt dienen te worden. Samen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties is gewerkt aan een transformatieplan voor alle scholen in onze gemeente. In Stedum, Middelstum en Loppersum worden nieuwe kindcentra (school en kinderopvang in één) gerealiseerd. Daarnaast worden de overige scholen bouwkundig versterkt en toekomstbestendig gemaakt. In het dorp Loppersum is de tijdelijke school als eerste fysieke ingreep zichtbaar. In 2016 wordt de planvorming opgestart voor de transformatie van alle onderwijsgebouwen in de gemeente.

Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta

Het Woon – en Leefbaarheidsplan Eemsdelta is een van de belangrijkste uitgangspunten voor beleid in de Eemsdeltaregio. Beter leven met minder mensen. Daarom investeren 35 organisaties en overheden samen via een uniek samenwerkingsproject in wonen en voorzieningen in de Eemsdelta. De gemeenten Delfzijl, Appingedam, Eemsmond en Loppersum, provincie Groningen, woningcorporaties, detailhandel, en zorg- en welzijns en onderwijsinstellingen hebben beleid ontwikkeld om de leefkwaliteit op (hoog) niveau te houden.