Veendam gaat 300 asielzoekers opvangen in ‘floatel’

VEENDAM – Ook Veendam gaat een opvanglocatie voor asielzoekers realiseren. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft de gemeente gevraagd om mee te helpen de grote stroom vluchtelingen op te vangen. Het college van Veendam heeft besloten positief te reageren op het verzoek van het COA.

Verzoek

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vraagt toestemming voor opvang op een zogeheten “floatel”. Dit is een boot met units dat afgemeerd wordt aan de kade van het A.G. Wildervankkanaal aan de Lloydsweg in Veendam. Het gaat om de opvang van maximaal 300 mensen voor drie jaar. De vluchtelingenproblematiek is groot en urgent in ons land. Ook Veendam ziet de noodzaak van het opvangen van vluchtelingen binnen haar gemeente.

Burgemeester Sipke Swierstra: “De opvang van vluchtelingen vraagt om een zorgvuldige afweging. Als college van burgemeester en wethouders vinden wij dat we een verantwoordelijkheid hebben om een bijdrage te leveren aan de opvang van deze mensen. Het is voor het college belangrijk in Veendam gezamenlijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.”

Informatiebijeenkomst

De gemeente Veendam en het COA organiseren op 8 juni 2016 een informatiebijeenkomst voor ondernemers en een informatiemarkt voor inwoners. Direct omwonenden en naastgelegen bedrijven hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. De bijeenkomst voor ondernemers is besloten. De informatiemarkt voor inwoners van de gemeente Veendam wordt gehouden in het Indoorcentrum aan het Jan Salwaplein 1 in Veendam. De informatiemarkt begint om 17.00 uur. Inwoners die geen uitnodiging hebben ontvangen en graag aanwezig willen zijn kunnen zich aanmelden. Zij kunnen onder vermelding van naam en adres een e-mail sturen naar opvangvluchtelingen@veendam.nl. Voor deze bijeenkomst is legitimatie samen met de brief of een ontvangstbevestiging van de aanmelding verplicht.

Procedure

Na de informatiebijeenkomst op 8 juni 2016 wordt op dinsdag 14 juni 2016 een extra raadsvergadering georganiseerd. Tijdens deze vergadering wordt de gemeenteraad nader geïnformeerd en kan advies worden gegeven aan het college van burgemeester en wethouders. De informatie uit de informatiebijeenkomsten en de raadsvergadering betrekt het college bij de definitieve besluitvorming die, naar verwachting, in de week van 21 juni 2016 gaat plaatsvinden.

Foto: Google Streetview