Zelfstandig Haren een utopie: “Welke prijs wil je betalen om zelfstandig te blijven?”

HAREN – Een zelfstandig Haren lijkt steeds verder uit beeld te verdwijnen. De financiële situatie van Haren is dermate slecht dat een herindeling met Ten Boer en Groningen onvermijdelijk lijkt. Vrijdagochtend werd het rapport van Deloitte gepresenteerd, met een uitkomst dat nog vernietigender was dan de voorgaande rapporten van B&A en Berenschot.

Volgens Deloitte valt Haren in de meest risicovolle categorie en kan heeft het geen geld om nieuw beleid te ontwikkelen. Bij een zelfstandig voortbestaan zal de gemeente nog verder achterop raken, daar het ook op het gebied van het Sociaal Domein zichzelf niet kan bedruipen.

Onder druk van de provincie wordt nu aangeschoven bij Groningen en Ten Boer. “Deze partijen zijn inmiddels zo ver dat de juridische procedure in principe kan beginnen”, vertelt gedeputeerde Patrick Brouns. “Helaas ligt de procedure van de grote stad Groningen nu stil, omdat het kleine broertje dwars ligt.”

Volgens Brouns is er maar één manier waarop Haren zelfstandig kan blijven. “Dan moeten de lasten voor de inwoners fors omhoog en tegelijkertijd de voorzieningen drastisch omlaag. De vraag is: Welke prijs wil je betalen om zelfstandig te blijven?”

De gemeenteraden van Groningen, Ten Boer en Haren zijn vrijdagochtend geïnformeerd over het rapport. Nu wordt gekeken hoe snel Haren kan aansluiten bij de nieuw te vormen gemeente Groningen.