Inspraakbijeenkomst over azc in Zuidhorn verloopt harmonieus

ZUIDHORN – Dertien mensen hebben maandagavond gebruik gemaakt van het recht in de spreken over de plannen van het college van Zuidhorn om een azc te realiseren in een woonwijk.

De inspraakbijeenkomst van de raad is in een goede sfeer verlopen. In de raadzaal en in de ontmoetingsruimte van het gemeentehuis waren rond 120 belangstellenden aanwezig.

Maandag 27 juni 2016 vergadert de raad over dit onderwerp. Het inspreken en de raadsvergadering zijn daarmee uit elkaar gehaald. Hiermee zit er een periode van drie weken tussen het inspreken en de raadsvergadering. Zo hebben inwoners voldoende gelegenheid hun mening te geven en hebben raadsleden de tijd zich een afgewogen oordeel te kunnen vormen.

Verloop bijeenkomst

Een aantal insprekers sprak als vertegenwoordiger van een organisatie/comité, te weten de omwonenden van de voorgestelde opvanglocatie, Zuidhorn Verwelkomt Vluchtelingen, het Kerkelijk Platform Zuidhorn e.o. en Vluchtelingenwerk Zuidhorn. Daarnaast spraken nog enkele inwoners op persoonlijke titel in. Alle insprekers hebben aangegeven het belangrijk te vinden dat de gemeente vluchtelingen opvangt en dat er plaats is voor een opvanglocatie. Een aantal insprekers heeft aangegeven moeite te hebben met de voorgestelde locatie in combinatie met het aantal vluchtelingen. Verder werd unaniem gedeeld dat goede communicatie in dit proces belangrijk is en blijft.

Raadsvergadering

De raadsvergadering over de opvang van vluchtelingen in Zuidhorn is maandag 27 juni 2016 om 20.00 uur in het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar. Het is tijdens deze vergadering niet meer mogelijk in te spreken. Daar was 6 juni de mogelijkheid toe.