Westerwolde in beweging: Raadsgroep Herindeling van start

WESTERWOLDE – Met het oog op de vorming van de gemeente Westerwolde per 1 januari 2018 hebben nu ook de gemeenteraden van Bellingwedde en Vlagtwedde de handen ineen geslagen om aan de noodzakelijke voorbereidingen te werken.

Daarvoor is een Raadsgroep Herindeling gevormd die uit drie raadsleden van elke gemeente bestaat en daarbij wordt ondersteund door de beide raadsgriffiers. Als onafhankelijk voorzitter is de heer Ab Meijerman (onder andere oud-burgemeester van Veendam) aangesteld.

De Raadsgroep Herindeling gaat richting geven aan alle zaken die voor de nieuw te vormen gemeenteraad moeten worden geregeld. Alle leden van de huidige raden worden hierbij betrokken en kunnen inbreng leveren in gezamenlijke bijeenkomsten en werkgroepen. Ook zal de Raadsgroep fungeren als verbinding tussen de raden en de door de colleges van burgemeester en wethouders in het leven geroepen Stuurgroep Herindeling.

Een belangrijk aandachtspunt bij de voorbereidingen op de nieuwe gemeente is de verbinding tussen de raad en de samenleving: hoe kunnen in een grotere gemeente de raadsleden hun volksvertegenwoordigende taak zo goed mogelijk vervullen? De Raadsgroep gaat zich onder andere buigen over de vraag op welke wijze de huidige raadsleden daarover in gesprek kunnen gaan met de inwoners.

In de Raadsgroep hebben, naast de extern voorzitter, de volgende raadsleden zitting: mevr. Marja Bos, dhr. Wilt Meendering en mevr. José Molle uit Bellingwedde en dhr. Gerard Heijne, mevr. Marjan Heidekamp-Prins en mevr. Beertje Wijnholds uit Vlagtwedde.