Veiligere kruising in Meerstad door reconstructiewerkzaamheden

MEERSTAD – In Meerstad vinden er vanaf maandag 13 juni tot en met 22 juli reconstructiewerkzaamheden plaats aan de kruising Hoofdweg/Vossenburglaan.

Met deze werkzaamheden krijgt het verkeer vanuit Groningen een eigen voorsorteervak om linksaf de Vossenburglaan in te slaan. Ook wordt de oversteek voor fietsers veiliger gemaakt door het aanbrengen van middengeleiders.

Naast deze werkzaamheden ten behoeve van menselijk verkeer maken we ook de oversteek voor diverse dierlijke bewoners veiliger door een faunaduiker te maken onder het fietspad en de Hoofdweg door, als verbinding tussen de Borgsloot en het woongebied.

In de zes weken waarin de werkzaamheden uitgevoerd worden, zal er steeds tenminste één rijstrook beschikbaar zijn op de Hoofdweg. Het verkeer wordt met behulp van verkeerslichten begeleid.

Met deze werkzaamheden wordt de toegang aangepakt richting de nieuwste wijk van Meerstad, Tersluis. Een aantal jaren geleden zijn de andere drie kruispunten op de Hoofdweg richting Meeroevers, de eerste wijk van Meerstad, al gereconstrueerd.