Gezocht: Boeren met biologische ambities

PROVINCIE – De provincie Groningen wil biologische landbouw stimuleren, zoals beschreven in het Collegeakkoord 2015-2019. Daarom is de provincie op zoek naar boeren die interesse hebben in het overstappen naar biologisch ondernemen.

In het voorjaar zijn twee informatie bijeenkomsten gehouden waar 60 ondernemers aanwezig waren. Twintig bedrijven hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in omschakeling naar biologisch. De provincie ondersteunt bedrijven bij deze zoektocht.

Omschakelcursus akkerbouw van start

De twaalf ondernemers die zich hebben opgegeven voor de omschakelcursus akkerbouw zijn voor het eerst bijeen geweest op proefbedrijf Ebelsheerd in Nieuw Beerta. Tijdens deze eerste bijeenkomst is geïnventariseerd welke onderwerpen tijdens het traject aan de orde moeten komen. De aanwezige telers gaven aan meer te willen weten over welke gewassen passen in een biologisch teeltplan. Ook wil men graag weten wat de financiële opbrengsten zijn van deze gewassen en welke technieken er beschikbaar zijn om onkruid te bestrijden. De komende 4 bijeenkomsten zullen op diverse biologische locaties worden gehouden binnen en buiten de provincie. De tweede helft van de bijeenkomst is Christoffel den Herder van Delphy ingegaan op de regelgeving en het telen van groenbemesters zoals bijvoorbeeld klaver en luzerne als bodemverbeteraar en stikstofbinder.

Open dagen SPNA

Tijdens de open dagen van de Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akerbouw zal er ook aandacht zijn voor biologische akkerbouw. Op de open dag van Ebelsheerd in Nieuw Beerta op 28 juni is er een demo van ecoploegen en zullen diverse saldo berekeningen van biologische teelten voor handen zijn. Tijdens de open dag op de Kollumerwaard in Munnekezijl op 7 juli is er een demo onkruidbestrijding en is er de mogelijkheid het demoveld waar biologische conserven worden verbouwd te bezoeken. Deze demo’s zijn mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen. Ook zal tijdens de open dagen een special van Ekoland gepresenteerd worden. In deze special staan diverse achtergrond artikelen en interviews met biologische telers en afzetorganisaties.