PvdA: “Gemeentefonds moet jongeren uit de schulden helpen”

GRONINGEN – De PvdA-fractie in Groningen wil jongeren helpen om van hun schulden af te komen. Daarvoor zou een fonds opgericht moeten worden die de schulden van de jongeren opkoopt, zodat deze wat meer lucht krijgen.

Wel moeten de jongeren laten zien dat zij wat van hun toekomst willen maken en blijven zij ‘eigenaar’ van de schulden. In Den Haag loopt al een dergelijk experiment, de PvdA wil dit nu ook naar Groningen halen.

Ongeveer de helft de van jongeren in ons land tussen 18 en 27 jaar heeft het afgelopen jaar een schuld gehad. Bij 14,5% van deze groep gaat het om een risicovolle schuldsituatie of betalingsachterstand. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Voor mijn gevoel had ik veel geld’, dat Panteia in opdracht van het ministerie van SZW uitvoerde.

Een deel van deze jongeren is door hun problematische schulden niet in staat hun leven op te bouwen. Bovendien worden schulden steeds groter door boetes ten gevolge van het hebben van schulden (incassokosten, verhogingen bij aanmaningen, boetes voor te laat betalen enz.). Raadsleden Krista Boogaard en Jan Pieter Loopstra: ” Deze jongeren kunnen niet verder, want om de schulden af te kunnen betalen heb je inkomen nodig. Veel van deze jongeren hebben geen inkomen, zitten zonder werk of gaan nog naar school. Zij slagen er niet in om uit deze vicieuze cirkel te komen”.

De gemeente Den Haag heeft daarom besloten een aantal experimenten te starten om jongeren weer vooruit te helpen. Eén van die experimenten is het opkopen van schulden van jongeren als zij serieus werk maken van hun toekomst, het Jongeren Perspectief Fonds. Voorwaarde is dat jongeren te allen tijde zelf verantwoordelijk blijven voor het hebben en afbetalen van hun schulden, dat zij eigenaar blijven van de schulden en deze terugbetalen aan de gemeente. De gemeente maakt afspraken met schuldeisers over de hoogte van de schuld. De opbrengsten van de afbetalingen van de jongeren en de kwijtgescholden schulden zijn de opbrengsten voor het fonds waardoor het zichzelf weer vult waarmee weer nieuwe jongeren geholpen kunnen worden.

De PvdA-fractie wil graag ook in de stad Groningen een dergelijke aanpak invoeren. Krista Boogaard: “ Zo’n Jongeren Perspectief Fonds past ook prima in onze stad. Jongeren die gemotiveerd zijn om van hun schulden af te komen moet je weer perspectief geven en een fonds sluit daar prima bij aan”. “ Het correspondeert ook met de experimenten die het college in onze gemeente uitvoert in het sociale domein” stelt Krista Boogaard die door middel van schriftelijke vragen de Haagse aanpak onder de aandacht wil brengen van het gemeentebestuur van onze stad.

De PvdA-fractie wil graag binnenkort van het college vernemen of zij de opvatting van de PvdA deelt en wanneer een dergelijke aanpak kan worden ingevoerd.