‘Congrestival Dorpen in beeld, inwoners voorop‘ in Winsum

WINSUM – Op vrijdag 17 juni vindt in Winsum het ‘Congrestival Dorpen in beeld, inwoners voorop‘ plaats. Ruim honderd mensen van dorpsverenigingen, organisaties en overige relaties van de gemeente Winsum hebben zich voor dit evenement aangemeld.

Gedeputeerde van de provincie Groningen Eelco Eikenaar doet samen met participatiewethouder Marc Verschuren om 15.00 uur de officiële aftrap, in de tent achter de raadzaal van het gemeentehuis.

Actieve dorpen en betrokken inwoners

In de gemeente Winsum gebeurt veel op het gebied van inwonersparticipatie. Zo hebben bijna alle dorpen in Winsum inmiddels een dorpsvisie ontwikkeld of zijn daar druk mee bezig. Wethouder Marc Verschuren: ´Heel vaak krijg ik opmerkingen en vragen: Hebben Baflo en Garnwerd nu ook al een dorpsvisie gemaakt? Hoe groot is die boswerkgroep in Den Andel eigenlijk? Gaat Adorp dat dorpshuis nu alweer uitbreiden? Waarom gebeurt er in jullie gemeente zo veel? Het maakt me trots dat inwoners dit in onze gemeente allemaal op poten zetten. En dat willen we komende vrijdag vooral uitdragen. En hiermee anderen weer inspireren´.

De gemeente Winsum maakte eerder al de handleiding ‘Een wijk-of dorpsplan maken. Stap voor stap’ gemaakt. Deze handleiding wordt nu landelijk uitgegeven via de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Een eerste exemplaar wordt ook op het Congrestival gepresenteerd.

Programma

Op 17 juni krijgen inwoners, organisaties en verenigingen een podium om hun activiteiten en plannen te presenteren. Frits Roelfsema, toekomstverkenner, geeft een inspirerende lezing over onze veranderende samenleving en de omgedraaide rollen van burgers en gemeente. Het Congrestival krijgt een muzikale omlijsting van onder andere de Rijdende Popschool.
’s Avonds van 18.30 tot 20.30 uur is de tent toegankelijk voor iedereen. Belangstellenden kunnen in contact komen met Winsumer organisaties en een idee of wens ten aanzien van de eigen wijk of buurt neerleggen. In de mediahoek ‘Dorpen in Beeld’ kunnen mensen zich aanmelden voor de pilot om een filmpje van de gemeente te maken met eigen smartphone.

VNG Bus

Buiten op de parkeerplaats staat de VNG-bus, die op Krachttoer door de Nederlandse ge-meenten gaat. De Krachttoer helpt gemeenten in het samenspel met de snel veranderende samenleving. Inwoners van gemeenten nemen immers steeds meer het initiatief, regelen steeds meer hun eigen zaken.