Nieuws FC Groningen Museum ondergesneeuwd door commerciële stunt

GRONINGEN – Het Supporterscollectief FC Groningen is niet blij met de gang van zaken rondom de bekendmaking van de nieuwe naam van het stadion. Het steekt het collectief dat door het ‘circus’ rondom het Noordlease Stadion het belangrijkste nieuws is ondergesneeuwd: Het FC Groningen Museum.

Hieronder de open brief van het collectief.

Open brief Supporterscollectief FC-Groningen

“Onder supporters in diverse landen is al enkele jaren een beweging gaande die tegenwicht biedt aan de steeds verdergaande vercommercialisering van de voetbalwereld. De huidige gelddrift heeft veel negatieve gevolgen voor de supporters, maar zeker ook voor de clubs. We hoeven in dit licht alleen maar FC Twente te noemen en men snapt meteen wat we bedoelen. In Engeland heb je voorbeelden van zogenaamde ‘Trusts’, een groep supporters die aandelen verwerft van hun club of op een andere manier een stem krijgt bij het runnen van de club. De achtergrond van deze constructies dient vooral om de unieke clubcultuur te bewaken en tevens te voorkomen dat passanten de identiteit van de club ten grabbel gooien.

In Groningen heeft Niels Hilboesen dit idee opgepakt. Hij zocht een aantal fanatieke supporters bij elkaar, nam contact op met het internationaal overkoepelende supportersplatform Supporters Direct en presenteerde een plan aan FC Groningen. Tijdens het oprichtingsproces is veel overlegd met de club en met de bestaande supportersverenigingen en -stromen. Uiteindelijk zijn we tot een werkbare vorm gekomen, genaamd het Supporterscollectief. Een iets andere vorm dan Niels voor ogen had, want directe invloed bij de club hebben we als Supporterscollectief niet, maar we hebben wel een gedegen inbreng die op draagvlak van alle partijen kan rekenen: een organisatie die projecten faciliteert, waardoor de identiteit van FC Groningen nog meer naar voren komt en de binding tussen supporters en club wordt versterkt.

Maar ook het bewaken van de clubcultuur zien wij als een project en dat hebben we dan ook als eerste gerealiseerd. Met Het Gouden Aandeel hebben we het bestaande cultuurmanifest een officiële en juridische status gegeven. Wij hebben een aantal kernwaarden (de clubnaam, de clubkleuren, het clublogo, het thuisshirt met de twee groene banen en de speelplaats Groningen) vastgelegd en er zodoende voor gezorgd dat FC Groningen ook in de toekomst dichtbij haar eigen identiteit blijft staan en herkenbaar blijft voor alle supporters.

Een ander project van ons is erg ambitieus en behoorlijk kostbaar: De FC Groningen Experience. Een multifunctionele ruimte, die met een interactief FC Groningen Museum een en al historie ademt. Voor een beginnende organisatie een grote kluif, maar we zijn ervoor gegaan, omdat we geloven in onze club en in onze achterban. Gemakkelijk is het geen seconde geweest, want het kostte veel moeite om onze achterban te motiveren om mee te doen qua donaties of ideeën. Er druppelden wel euro’s binnen, maar mondjesmaat. En al snel wisten we dat een dergelijk project niet gerealiseerd zou kunnen worden zonder grote geldschieters.

Dit hebben we kenbaar gemaakt bij De club. FC Groningen wil zelf ook graag dat Experience er komt en is gaan zoeken naar een geldschieter. Groot was de vreugde ook toen er een oplossing bleek te zijn. FC Groningen had een sponsor gevonden die garant wou staan voor het resterende bedrag. Een mooi bericht. Het museum zou er komen! Maar al snel werd duidelijk dat deze grote sponsor dezelfde bleek te zijn als de nieuwe naamgever van het stadion. En dat alles zou dan gezamenlijk gepresenteerd worden. Iets waar we moeite mee hadden omdat dit niet te verenigen is met het gedachtengoed waar we ook voor staan, namelijk het bewaken van bepaalde kernwaarden en het afremmen van steeds toenemende vercommercialisering.

We wilden ook absoluut niet dat het beeld zou ontstaan dat de bijdrage aan het museum wisselgeld zou zijn om de verandering van de stadionnaam te legitimeren en we hebben dit ook kenbaar gemaakt aan FC Groningen. Sponsering van het museum is nodig, maar niet op een wijze die andere gronden doet vermoeden. Want die zijn er van onze kant niet. Daarnaast vonden we dat het museum een eigen feestje zou moeten hebben en niet een voetnoot zou moeten zijn in een presentatie van een stadionnaam. En dan ook nog op een wijze die ons monddood zou kunnen maken.

Gezien de korte termijn en de al geplande bijeenkomst konden we twee dingen doen: of bedanken voor de eer, het museum voorlopig niet realiseren en stevig balen van de ontstane si tuatie. Of het gebaar van Noordlease aannemen en gewoon een prachtig museum gaan bouwen om te laten zien wat supporters samen kunnen bereiken. We hebben gekozen voor het laatste. Want zoals gezegd is een geldschieter bij een dergelijk kostbaar project onmisbaar. En was Noordlease bijvoorbeeld drie weken eerder over de brug gekomen, dan hadden we nu nog steeds de polonaise gelopen. Bij wijze van spreken dan. Kortom: dat museum komt er. Alleen de timing qua combinatie van het verkopen van de stadionnaam en de gelijktijdige bekendmaking van de komst van de Experience, is iets wat ons door FC Groningen als voldongen feit is voorgeschoteld.

Maar voor ons is de kous hier niet mee af. Het kapen van het moment van presenteren van het museum en dan ook nog op de manier waarop, steekt het Collectief enorm. Het gebrek aan inlevingsvermogen, het niet (willen) onderkennen dat wij hierdoor in een lastige, bijna onmogelijke positie zijn gebracht, geeft ons een uiterst vervelend gevoel. Het Collectief heeft als voornaamste doel het positief uitdragen van FC Groningen in al haar oorspronkelijke schoonheid en om dan als figurant te dienen op het feestje waarbij de naam van het stadion wordt verkocht, druist regelrecht tegen ons gedachtegoed in.

We zijn ons bewust dat ook onder supporters hier verschillend over wordt gedacht. Dat mag ook. En we weten ook dat het huidige gouden aandeel nog genoeg ruimte biedt aan de club om tot dergelijke zaken te komen. We snappen ook echt wel dat er geld nodig is om de club te runnen, maar we verlangen ook dat er door FC Groningen rekening gehouden wordt met ons gedachtegoed. Dat gevoel hebben we nu te weinig.

We zijn een commitment aangegaan betreft een aantal projecten en die zullen we niet uit de weg gaan. Wel gaan we ons beraden op onze positie. Het kan en mag niet zo zijn dat er van het Collectief een beeld ontstaat door toedoen van anderen nota bene, dat we een club mensen zijn die handelt op een manier die indruist tegen onze eigen principes. We willen kunnen waarborgen dat we naar eer en geweten handelen, uitsluitend op een wijze zoals wij ons dat zelf ook kunnen voorstellen.

Bovenstaande situatie en deze gang van zaken laat eens te meer zien dat een beweging als het Supporterscollectief broodnodig is. Helaas ook in Groningen. Wij blijven ons dan ook onverminderd inzetten om de kernwaarden van onze club te beschermen en geven daarom gevraagd en ongevraagd ons geluid.

Supporterscollectief FC Groningen”