Winsum houdt dorpen leefbaar

WINSUM – De gemeente Winsum wil haar dorpskernen ook in de toekomst vitaal en leefbaar houden. Sámen met organisaties, ondernemers en inwoners zelf. Het college van b en w heeft onlangs onder de titel “Winsumer dorpen leefbaar!” het leefbaarheidskader vastgesteld. Dit document geeft voor Winsum de belangrijkste uitdagingen en opgaven aan om haar dorpen leefbaar te houden en waar nodig blijkt, te verbeteren.

In gesprek

Leefbaarheid wordt een steeds belangrijker thema, zeker in deze snel veranderende samenleving. Al in een groot aantal beleidsplannen en visies van de gemeente Winsum is aandacht voor dit onderwerp. Wat nog ontbrak was een overkoepelend kader met een totaalbeeld van de opgaven waar de gemeente Winsum de komende jaren voor staat en een samenhangende aanpak. Het kader vormt tegelijkertijd ook de basis waarop gemeente en inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen werken aan leefbare dorpen in Winsum. In april dit jaar gingen gemeente, verenigingen en een aantal maatschappelijke organisaties al in gesprek over het concept kader.

Burgemeester Rinus Michels: “Demografische ontwikkelingen, de veranderingen in de zorg en de dreiging van aardbevingen in het Noord-Groninger gebied zijn factoren die sterk van invloed zijn op de leefbaarheid. Het monitoren en volgen van de trends en ontwikkelingen is cruciaal. Daarom gaan wij de contacten met dorpen en inwoners verder uitbouwen. Zij weten immers het beste wat er in hun omgeving leeft en welke kansen en knelpunten er zijn”.

Actieve dorpen

In de gemeente Winsum doen de dorpen en haar inwoners veel om de leefbaarheid te behouden en te verbeteren. Zo zijn er de laatste jaren diverse actuele dorpsplannen ontwikkeld en lopen er tal van bijzondere initiatieven van inwoners en organisaties. De gemeente wil in haar aanpak zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij deze plannen en initiatieven. Met het organiseren van het Congrestival op vrijdag 17 juni a.s. maar ook themabijeenkomsten in de nabije toekomst verwacht de gemeente Winsum hier ook een belangrijke slag in te kunnen maken.

Het leefbaarheidskader ‘Winsumer dorpen leefbaar!’ wordt na de zomervakantie in de raad vastgesteld.