Groningen Spoorzone koopt PostNL-locatie hoofdstation: ‘Kortere busonderdoorgang mogelijk’

GRONINGEN – Groningen Spoorzone heeft de PostNL-locatie aan de zuidzijde van het hoofdstation overgenomen van PostNL. De aankoop maakt het mogelijk om de geplande busonderdoorgang te verkorten.

De verkorte busonderdoorgang is onderdeel van het ontwerp bestemmingsplan ‘Hoofdstation Groningen’ dat het college van B&W vandaag voor inspraak vrijgaf. Het ontwerp bestemmingsplan maakt de bouw van het Ruimtelijke Functioneel Ontwerp (RFO) mogelijk, dat de gemeenteraad op 18 februari 2015 vaststelde.

Gestrekt busstation

scoop1

De verkorte busonderdoorgang vanaf de Stationsweg naar de zuidzijde van het Hoofdstation maakt het mogelijk straks een gestrekt busstation aan de zuidkant te realiseren. Gestrekt wil zeggen dat alle haltes zich aan één lang busperron bevinden. Het voordeel hiervan is dat een veiliger situatie ontstaat, doordat voetgangers niet hoeven over te steken. Bovendien is alles ‘gelijkvloers’ en is het busperron per lift/roltrap voor iedere reiziger bereikbaar. Daarnaast kan de aansluiting van de Rivierenbuurt bij het stationsgebied worden verbeterd. Hoewel het in de huidige plannen om zes haltes gaat, houden we in het bestemmingsplan rekening met een volledig busstation aan de zuidzijde van het Hoofdstation. Een besluit hierover is echter nog niet genomen. Naar verwachting doet de gemeenteraad hierover later dit jaar een uitspraak.

PostNL

Na sloop komt op de huidige PostNL-locatie naast de busonderdoorgang een groenvoorziening. Samen met bewoners uit de directe omgeving wordt dit de komende tijd verder ingevuld. Daarbij wordt ook gekeken naar behoud van parkeergelegenheid. De huidige gebruikers van het gebouw moeten uiterlijk 1 juni 2018 het pand verlaten. Daarna wordt het pand gesloopt. In het PostNL-pand is momenteel onder ander de ‘Big Building’ voor startups gevestigd. Tot 1 juni 2018 kunnen zij gebruik blijven maken van het gebouw. De gemeente staat met de initiatiefnemers van de ‘Big Building’ in contact, onder andere over de periode na 1 juni 2018. De gemeente vindt dit een goed initiatief en vindt het belangrijk dat startups een eigen plek hebben in de stad.

Westflank

Groningen Spoorzone wil ook aan de slag met de noordwestkant van het Hoofdstation, de zogenaamde Westflank. Dit betreft de realisatie van een zogenaamde Kiss and Ride halte (K+R) en een taxistandplaats. Deze worden straks direct aangesloten op het perron. Verder is het de bedoeling om hier minstens 800 parkeerplekken voor fietsen te realiseren. Het bestemmingsplan voorziet ook in de mogelijkheid om de ‘fietsflat’ aan de westzijde van het station binnen het stationsgebied te verplaatsen. Voor deze plannen moet de gemeenteraad nog wel middelen beschikbaar stellen.