Weg naar één noordelijk belastingkantoor ingezet

GRONINGEN – Lokale belastingen worden straks door één noordelijk belastingkantoor geïnd. Tenminste, dat wil het college van B en W van Groningen en de dagelijkse besturen van de drie noordelijke waterschappen.

Als ook de algemeen besturen van de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân op 6 en 12 juli ‘ja’ zeggen, is de oprichting daarvan een feit. Het kantoor zal op z’n vroegst medio 2017 operationeel zijn.

Forse besparing en gecombineerde aanslag

In de afgelopen maanden is onderzocht of het rendabel is om samen te werken in één belastingkantoor en welke consequenties dit heeft voor alle betrokkenen. Daaruit bleek dat op jaarbasis ruim 1,7 miljoen euro bespaard kan worden.

Voor inwoners van de gemeente Groningen betekent dit dat ze nog maar één aanslagbiljet krijgen voor alle waterschaps- en gemeentelijke belastingen. In het centrale belastingkantoor, dat voorlopig nog het ‘Noordelijk Belastingkantoor’ wordt genoemd, zullen in beginsel namelijk alle lokale gemeentelijke belastingen van de gemeente Groningen en de drie waterschappen ondergebracht worden. Het nieuwe kantoor biedt op termijn ook de mogelijkheid om meer gemeenten in Noord-Nederland te faciliteren.

Geen gedwongen ontslagen

Momenteel is Hefpunt de uitvoeringsorganisatie die namens de drie water-schappen de waterschapsbelastingen heft en int. Alle belastingmedewerkers van Hefpunt en de gemeente Groningen kunnen mee naar de nieuwe organisatie.

Voordelen

Volgens Ton Schroor, wethouder van de gemeente Groningen, brengt een dergelijke samenwerking in één kantoor veel voordelen met zich mee. “Efficiencyvoordelen zijn er natuurlijk omdat we straks met één kantoor kosten kunnen besparen. Maar kwalitatief wordt er ook een slag gemaakt voor medewerkers en burgers, die straks één aanslag krijgen en één bedrag betalen, ook bij gespreide betaling. En zodra meer gemeenten aanhaken, geldt dit ook voor hun inwoners.”

Bé de Winter, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Hefpunt en bestuurder bij Wetterskip Fryslân vult aan: “Er is veel dat gemeenten en waterschappen bindt. We opereren in elkaars werkgebied en stemmen al veel af. Het is dan ook vanzelfsprekend om de samenwerking op te zoeken. We kunnen kennis bij elkaar brengen en gezamenlijk investeren in bijvoorbeeld nieuwe ICT-toepassing. Daar kunnen de inwoners van ons werkgebied en onze medewerkers van profiteren.”

Wordt vervolgd

De komst van het Noordelijk Belastingkantoor is nu alleen nog afhankelijk van het definitieve besluit van de waterschappen in juli.