Participatieraad Vlagtwedde verbolgen: ‘Wmo-gelden niet voor andere doelen gebruiken’

VLAGTWEDDE – De Participatieraad van de gemeente Vlagtwedde kan zich niet vinden in het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad om aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein een plafond toe te kunnen van 3 miljoen euro.

De Participatieraad is verbolgen over het feit dat men voor de zoveelste keer uit de raadsstukken moet vernemen wat de financiële resultaten met betrekking tot de Wmo en het Sociaal Domein zijn geweest. Zij hadden het correcter gevonden, indien ze door het college in een eerder stadium hiervan op de hoogte waren gesteld. Men heeft het gevoel dat het college de Participatieraad op het financiële vlak als adviesorgaan nog steeds niet serieus neemt.

Als voorbeeld wordt genoemd het feit dat geen enkel overleg of informatie heeft plaats gehad over het overhevelen van de middelen van de bestemmingsreserve Wmo naar de bestemmingsreserve Sociaal Domein.

In een advies aan de gemeenteraad constateert de Participatieraad dat het college, net als in 2014, wederom een poging doet aan de reserve Wmo een plafond te stellen. Voor de Participatieraad is dit niet acceptabel. Men is bang dat hierdoor toekomstige overschotten gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn bestemd. Tevens wordt hiermede voeding gegeven aan de landelijke discussie om de Wmo-middelen te labelen, dan wel ze terug te laten storten naar het Rijk.

De Participatieraad adviseert de gemeenteraad dan ook, in afwijking van het advies van het college van burgemeester en wethouders, te besluiten aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein geen plafond te stellen.

Foto: Google Streetview