Primeur Martini Ziekenhuis: start HiX van ChipSoft

GRONINGEN – Het Martini Ziekenhuis in Groningen is de eerste topklinisch opleidingsziekenhuis van Nederland die met met HiX van ChipSoft gaat werken. HiX van ChipSoft is een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD. In juni 2015 ging Martini Ziekenhuis als eerste ziekenhuis in het Noorden volledig over op het werken met digitale dossiers.

Door het in gebruik nemen van HiX zet het Martini Ziekenhuis de volgende stap. Daarmee is het klaar voor de toekomst, waarin intensiever samenwerken met zorginstellingen in de regio en online mogelijkheden voor patiënten steeds belangrijker worden. De overgang naar de nieuwe versie is goed verlopen en patiënten hebben er geen hinder van ondervonden. ||

‘Het Martini Ziekenhuis maakt een grote stap vooruit met HiX. Het systeem is moderner, overzichtelijker en uniformer ingericht dan de vorige versie,’ zegt Harm Wesseling, Stafdirecteur ICT & Medische Techniek. ‘Met HiX is het in de toekomst mogelijk in te spelen op de ontwikkeling dat patiënten meer betrokken worden bij de behandeling en een deel van hun dossier kunnen inzien. Ook kan het systeem ondersteunen bij de steeds intensievere samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de regio: het wordt gemakkelijker om informatie met hen te delen. Dat is een belangrijke schakel in de kwaliteit van de zorg.’
Niels Vogel, namens de Medische Staf in het ziekenhuis portefeuillehouder ICT, voegt daar aan toe: ‘Het invoeren van HiX is een logische stap in een innovatief ziekenhuis als het Martini Ziekenhuis. Een meer dan up-to-date en toekomstgericht EPD is voor de patiënt misschien niet direct zichtbaar, maar het stelt ons in staat om onze zorg voor de patiënt dagelijks beter te maken.’ Het invoeren van het nieuwe EPD is de afgelopen maanden een omvangrijke operatie geweest. Ongeveer 3.000 medewerkers hebben scholing gevolgd om met het nieuwe systeem te kunnen werken.

Privacy

De privacy van de patiënten staat bij het doorontwikkelen van het Elektronisch Patiënten Dossier altijd voorop. Zo hebben alleen artsen en daartoe bevoegde zorgverleners toegang tot het systeem. Het systeem draait ook uitsluitend op de eigen servers van het ziekenhuis en is niet te benaderen via het internet.

Over HiX

HiX is het moderne ZIS/EPD van ChipSoft. Het is een totaaloplossing dat alle werkprocessen rondom de patiëntenzorg ondersteunt en stroomlijnt. Van afspraken, opname, spoedeisende hulp en operatie tot verpleegkundige activiteiten, medicatie en zorgadministratie. HiX faciliteert gegevensuitwisseling tussen instellingen en betrekt patiënten bij hun zorgproces. Het bevat alle informatie die bij de patiënt hoort. Doordat HiX inzetbaar is op vaste en mobiele devices, kunnen zorgverleners altijd en overal veilig relevante informatie inzien en registreren.