Provincie weigert vergunning Pattje definitief

WATERHUIZEN – De provincie Groningen weigert definitief een vergunning te geven aan scheepswerf Pattje in Waterhuizen. Reden is dat het bedrijf niet kan voldoen aan de geluidsnormen die in Nederland gelden als het gaat om het bouwen van schepen.

Dit voorjaar heeft de provincie al aangekondigd de vergunning te willen gaan weigeren. Het bouwen aan de schepen levert meer geluid op dan is toegestaan volgens de Nederlandse normen. Dit geeft overlast voor de direct omwonenden. Een jaar geleden heeft de bestuursrechter de provincie gesommeerd om op basis van geluidsmetingen een besluit over de vergunning te nemen. Na een periode van intensieve geluidsmetingen heeft de provincie besloten de vergunning niet te verlenen. Dit besluit is in nauw overleg met de gemeente Hoogezand genomen. Ten eerste omdat het bedrijf in deze gemeente is gevestigd. Een tweede reden is dat als de werf een nieuwe aanvraag wil doen deze bij de gemeente moet worden ingediend.

Het definitief weigeren van de vergunning betekent echter niet dat er niets meer gedaan kan worden op de werf. De locatie is geschikt voor tal van werkzaamheden. Echter, een deel van de activiteiten waarvoor de werf een vergunning aanvraagt kan in verband met de geluidsoverlast niet plaatsvinden.

Met de definitieve weigering mag de werf geen schepen meer bouwen op de werf. Dit zal echter niet van vandaag op morgen ingaan. De provincie zal op basis van het aangenomen werk van het bedrijf komen tot een redelijk moment van definitief stoppen van het werk op die plek.