Provincie Groningen zet in op waterstofbussen

PROVINCIE – De provincies Groningen, Zuid-Holland, Brabant en de vervoersautoriteit MRDH hebben op 21 juni op de TenT-dagen in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam gezamenlijk een intentieverklaring getekend voor het uitbreiden van het aantal waterstofbussen in hun provincie. Met hun handtekening zetten de provincies en de vervoersautoriteit een volgende stap in de verduurzaming van bussen van diesel naar nul uitstoot.

De samenwerking tussen de provincies en vervoersautoriteit geeft mede invulling aan het op in april dit jaar gesloten bestuursakkoord tussen het Rijk en 14 opdrachtgevers in het open vervoer om vanaf 2026 in het openbaar vervoer alleen nog gebruik te maken van bussen die geen CO2 uitstoten. Waterstofbussen spelen hierbij een belangrijke rol; vooral in gebieden buiten de stad.

100 bussen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ondersteunt de samenwerking van de provincies en de MRDH als uitwerking van haar beleid zoals vastgelegd in de Brandstofvisie met Lef. Met de ondersteuning van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vraagt dit samenwerkingsverband voor de opschaling financiƫle ondersteuning aan de Europese Unie. De Europese Unie ziet waterstof als een geschikte brandstof om bussen duurzamer te maken. Hiervoor stelt de Europese Unie in 2017 enkele tientallen miljoenen beschikbaar, vanuit de Europese publiek- private samenwerking Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU). De bedoeling is om vanuit Europa voor 100 bussen financiƫle ondersteuning te bieden. Door in te zetten op een uitbreiding van het aantal waterstofbussen, verwacht het consortium dat de aanschafkosten voor de bussen en kosten voor waterstof en de benodigde infrastructuur naar beneden gaan. Dit moet een belangrijk obstakel wegnemen in de verdere marktontwikkeling van dit type bussen dat geen CO2 uitstoot.

 

Foto: Flickr, Alfenaar