Blauwalg aangetroffen in Veendiepplassen te Bellingwolde: Negatief zwemadvies

BELLINGWOLDE – In de Veendiepplassen in Bellingwolde is een hoge concentratie blauwalg aangetroffen. Daarom geldt er vanaf heden een negatief zwemadvies.

Bij een negatief zwemadvies raadt de provincie af om het water in te gaan. Zwemmers hebben een grote kans op huidirritatie of maag- en darmklachten. Rondom de Veendiepplassen staan ook borden om zwemmers te waarschuwen.

Kwaliteit zwemwater

De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd.

Hygiene en veiligheid

De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid (zoals drijflijnen, afvalbakken en douches). Algemene informatie over zwemwaterlocaties is te vinden op onze website.

Foto: Flickr, René van Belzen