Provincie oordeelt: ‘Haren gaat fuseren met Groningen en Ten Boer’

HAREN – De provincie Groningen wil dat Haren gaat fuseren met Groningen en Ten Boer. De gedeputeerden Patrick Brouns en Henk Staghouwer kwamen het besluit van de provincie dinsdagmiddag persoonlijk meedelen aan het gemeentebestuur van Haren.

Het advies van de provincie gaat nu naar de Tweede Kamer. Deze zal besluiten of Haren verplicht gaat herindelen of toch zelfstandig kan blijven.

De coalitie van Haren wil zelfstandig blijven. Ondanks de slechte financiële situatie van de gemeente en de inmiddels vier negatieve rapporten blijft het college vasthouden aan de wil om op eigen benen te blijven staan.

De tweespalt in de Harense politiek heeft inmiddels al geleid tot een vertrek van de VVD uit het college en de toetreding van het CDA, die met Mathilde Stiekema de nieuwe wethouder leveren.