Provincie gesteund door Ten Boer in ‘kwestie’ Haren

TEN BOER – Ten Boer steunt de provincie in haar oordeel dat de gemeente Haren moet aansluiten bij de herindeling met Groningen en Ten Boer. Vandaag heeft de provincie aan gemeente Haren laten weten niet akkoord te gaan met de blijvende zelfstandigheid. De provincie streeft naar vorming van de nieuwe gemeente per 1 januari 2019.

De gemeenteraad van Haren heeft op 15 juni besloten om zelfstandig te blijven. Dat ziet de provincie niet zitten. Volgens Gedeputeerde Staten heeft de zelfstandige gemeente Haren een onvoldoende duurzame, (financieel) robuuste en bestuurskrachtige toekomst in regionaal perspectief. Daarom heeft de provincie vandaag de gemeente Haren op de hoogte gesteld dat de voorbereidingen voor een herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente inclusief Haren gestart worden.

Keiharde datum

De gemeenteraad van Ten Boer heeft op 22 juni een motie aangenomen waarin nogmaals wordt benadrukt dat de datum van 1 januari 2019 als start voor de nieuwe gemeente Groningen keihard is.

Sterke gemeente

Uit het onderzoeksrapport ‘Verkenning gemeentelijke herindeling Groningen, Haren, Ten Boer’ van Gedeputeerde Staten Groningen blijkt dat de samenvoeging van de drie gemeenten een op alle terreinen sterke gemeente oplevert. Daarom is de raad van Ten Boer voorstander van de gemeentelijke herindeling. ,,Niet in de laatste plaats vanwege de robuuste financiële positie van de nieuwe gemeente’’, benadrukt burgemeester Van de Nadort. ,,Dankzij de nieuwe gemeente zijn we niet alleen in staat om samen met onze inwoners de sociale samenhang en burgerparticipatie te bevorderen, maar ook op stads- wijk en dorpsniveau de noodzakelijke dingen te blijven doen.’’

Vervolg stappen

Nog voor de zomer organiseert de provincie samen met de gemeenten informatiebijeenkomsten in Groningen, Haren en Ten Boer. De provincie koerst op vaststelling van het herindelingsontwerp na de zomer. In het herindelingsontwerp wordt de juridische vorm van de voorgestelde herindeling bepaald. Ook staat de inhoudelijke onderbouwing beschreven en worden de naamgeving, de kaart, financiële aspecten en de beoogde herindelingsdatum van de nieuwe gemeente vastgesteld. Na inspraak leidt dit tot een herindelingsadvies van Provinciale Staten aan de minister van BZK die er een wetsvoorstel van maakt aan de Tweede en Eerste Kamer.