Ecoduct Meedenpad officieel geopend

GRONINGEN – Wethouder Mattias Gijsbertsen van de gemeente Groningen heeft dinsdag 28 juni een ecoduct Meedenpad over de Oostelijke Ringweg geopend. Hier kunnen onder andere egels, reeën, hazen en vossen de oversteek maken. Een interactief infopaneel, in de vorm van een picknicktafel is tevens onthuld. Het ecoduct in Groningen is het eerste ecoduct in stedelijk gebied dat is aangelegd.

In de gemeente Groningen wordt het groen op zo’n ecologische manier beheerd dat steeds meer diersoorten zich prima thuis voelen in de stad. De gemeente legt daarom groene corridors aan waarlangs al die dieren kunnen trekken. En de beste plek om over de Oostelijke Ringweg te trekken is het Meedenpad. Er is hier weinig bebouwing, het ligt in de luwte van de woonomgeving en er zijn nagenoeg geen barrières. Bovendien is de toegang naar het ecoduct goed in te richten voor de dieren. Langs het Meedenpad is een ‘hellingbaan’ met struiken, bloemen en stronken waarlangs dieren naar het ecoduct worden geleid.

Foto Ecoduct 2

Dit uniek stedelijk ecoduct biedt zo’n 4 meter ruimte aan fietsers en wandelaars en 3,5 meter aan de dieren. De banen worden van elkaar gescheiden door een haag van bottelrozen. Op een groot interactief infopaneel kunnen geïnteresseerden zelf de diersporen verzamelen en analyseren welk dier er die nacht of dag het ecoduct is gepasseerd.

De aanleg van het ecoduct is een onderdeel van het project Oostelijke Ringweg en een samenwerking tussen de gemeente Groningen en de provincie Groningen, die de werkzaamheden heeft uitgevoerd.