Tunnel wordt onderdeel van ontsluitingsweg Bedum

BEDUM – Bij Bedum komt een tunnel onder het spoor als onderdeel van de nieuwe oostelijke ontsluitingsweg om het dorp. De provincie Groningen en de gemeente Bedum geven de voorkeur aan een tunnel in plaats van een gelijkvloerse spoorwegovergang.

De nieuwe ontsluitingsweg is bedoeld als oplossing voor het toenemend vrachtverkeer in de bebouwde kom van Bedum. De weg gaat lopen langs Ter Laan en sluit ten oosten van Bedum aan op de provinciale weg N993 (Sint Annerweg). Met de keuze voor de tunnel is een belangrijke stap gezet in de uitwerking van het definitieve tracé.

In december 2014 hebben Provinciale Staten en de gemeenteraad van Bedum een besluit genomen over het voorkeurstracé voor de oostelijke ontsluitingsweg om Bedum. Binnen het voorkeurstracé bestonden er twee mogelijkheden voor de kruising van de weg met het spoor: een bewaakte gelijkvloerse overgang of een tunnel onder het spoor. De afgelopen periode is hierover overleg geweest met de direct omwonenden, ProRail en het ministerie van I&M. De uitkomsten van deze gesprekken hebben geleid tot de voorkeur voor een tunnel. Eind 2016 worden de uitgewerkte plannen voorgelegd aan Provinciale Staten en de gemeenteraad van Bedum.

Inpassing

De komende maanden wordt het ontwerp van de tunnel verder uitgewerkt. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan een goede inpassing van de nieuwe weg en de tunnel in het landschap. Ook wordt er gekeken hoe de weg kan aansluiten op de uitbreidingsplannen van FrieslandCampinaDomo. Door de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg worden drie woningen met een parallelweg ontsloten. Hierdoor hoeven drie onbewaakte spoorwegovergangen niet meer gebruikt te worden.

Inloopbijeenkomst

In de zomermaanden worden de plannen besproken met direct omwonenden en betrokkenen. Begin oktober 2016 wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd, waar de plannen van het uitgewerkte ontwerp gepresenteerd worden aan de belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst is FrieslandCampina Domo ook aanwezig om een toelichting te geven op de uitbreidingsplannen van het bedrijf.

Achtergrondinformatie

Meer informatie over de achtergronden en het proces rond de oostelijke rondweg is te vinden op: www.bedum.nl (bij plannen en projecten).

 

Foto: Google Streetview