Raadsleden Groningen leggen kaarten op tafel: Wat wil de gemeenteraad met Stad?

GRONINGEN – Het mag dan officieel zomer zijn, de Groningse gemeenteraad voert woensdag 6 juli zijn jaarlijkse Voorjaarsdebat. Deze laatste vergadering voor het zomerreces is een belangrijke raadsvergadering. Want dan zeggen alle politieke partijen wat zij belangrijk vinden voor de gemeentebegroting van 2017.

Wat moet er gebeuren in de Stad? Wat gaat er goed en wat niet? Waar moet meer geld naartoe? Daarover gaat het in het Voorjaarsdebat. De vergadering begint woensdag 6 juli om 15.00 uur. Dat is anderhalf uur eerder dan anders bij raadsvergaderingen. Stadjers zijn van harte welkom op de publieke tribune. De raadsvergadering is ook online live in beeld en geluid te volgen via de website groningen.nl/gemeenteraad.

Duurzaamheid

Burgemeester en wethouders (B&W) hebben in hun Voorjaarsnota zelf ook al gezegd wat hùn plannen en ambities voor 2017 zijn. Ze willen bijvoorbeeld duurzaamheid extra impulsen geven. In de nota schrijven ze ook dat ze nadenken over verhoging van de gemeentelijke tarieven omdat niet alle geplande bezuinigingen zijn gehaald. Wat vinden de elf politieke partijen hiervan? Het Voorjaarsdebat is belangrijk voor de Begroting voor 2017 die het college nog moet maken.

OZB

Voordat het Voorjaarsdebat woensdagmiddag begint, praten de raadsleden eerst over één ander agendapunt. Dat gaat over het zogeheten weerstandsvermogen van de gemeente. Met het weerstandsvermogen kan de gemeente financiële tegenvallers opvangen. Onder meer de gemeentelijke reserves zitten daarin. Het college stelt voor daar bijvoorbeeld ook de zogeheten ‘onbenutte belastingcapaciteit’ bij te tellen. Daarover zeggen B&W: “Gezien het feit dat de Groningse tarieven niet langer tot de duurste tarieven van Nederland behoren, vinden wij het verantwoord om in een scenario waar zich grote risico’s voordoen de OZB (onroerendezaakbelasting) te verhogen.”

Op de foto: De elf fractievoorzitters in de Groningse gemeenteraad. Bovenste rij (vlnr): Sabine Koebrugge (VVD), Carine Bloemhoff (PvdA), René Bolle (CDA), Jetze Luhoff (D66), Benni Leemhuis (GroenLinks) en Marjet Woldhuis (100% Groningen). Onderste rij (vlnr): Gerjan Kelder (Partij voor de Dieren), Jimmy Dijk (SP), Amrut Sijbolts (Stadspartij), Arjen Banach (Student en Stad) en Inge Jongman-Mollema (ChristenUnie).