Wordt Stadjer tijdens KEI-week

Groningen, Vismarkt 20-20a;

GRONINGEN – Op maandag 15 augustus kunnen studenten die een kamer hebben gevonden in Groningen zich officieel laten inschrijven als inwoner van de Stad. Tijdens de Kei-markt krijgen studenten bij de kraam ‘Burgerzaken’ een leuk welkomstcadeau. Nieuwe Groningers krijgen namelijk 15 euro korting op een fiets of fietsreparatie óf een gratis lunch voor twee personen in een kantine van de RUG of Hanzehogeschool.

Sinds september 2015 heeft studiefinanciering plaatsgemaakt voor een leenstelsel. Studenten krijgen geen basisbeurs voor ‘uitwonenden’ meer als ze op kamers gaan. Dit houdt in dat ze zich niet meer automatisch inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) zodra ze in Groningen gaan wonen. De gemeente start daarom een campagne die studenten moet helpen zich officieel als ‘Stadjer’ te laten registreren.

15 euro korting

Zo kunnen studenten zich tijdens de KEI-week inschrijven bij de kraam ‘Burgerzaken’ van de gemeente Groningen. Deze kraam staat op 15 augustus op de hoek van de Vismarkt en de Folkingestraat. Als ze zich hier inschrijven, krijgen studenten een voucher waarmee ze 15 euro korting krijgen op een fiets óf fietsreparatie in de fietsenkelder onder de bibliotheek aan de Oude Boteringestraat. Maar ze kunnen ook kiezen voor een gratis lunch voor twee personen (t.w.v. 15 euro) in één van de kantines van de Hanzehogeschool of de Rijksuniversiteit. Het is handig als studenten bij hun inschrijving hun DigiD gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand hebben.

Online

Natuurlijk kunnen studenten zich ook op de ‘gewone’ manier blijven inschrijven. Dit kan op drie manieren: online, met DigiD, op www.gemeente.groningen.nl/verhuizing-doorgeven, een e-mail met o.a. een kopie van ID kaart naar info@groningen.nl, of gewoon aan de balie van de Kreupelstraat met een kopie van het huurcontract.

Voordelen

Inschrijven is belangrijk voor zowel gemeente als student. De Basisregistratie Personen (BRP) is een bron van informatie voor overheidsinstanties als – bijvoorbeeld – DUO en UWV. Deze gegevens moeten compleet en betrouwbaar zijn. Daarnaast is het van belang dat de gemeente weet hoeveel bewoners een pand heeft, in het geval zich een calamiteit voordoet. Studenten, op hun beurt, moeten kunnen participeren. Ze mogen bijvoorbeeld stemmen, of een rijbewijs halen. Hiervoor moeten ze wél als inwoner zijn geregistreerd.