Provincie organiseert inloopmarkten voor herindelingsontwerp

GRONINGEN – Vanwege de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer gaat de provincie Groningen drie inloopmarkten organiseren, om zo de hoofdlijnen van het herindelingsontwerp de telen met inwoners en maatschappelijke organisaties.

In het herindelingsontwerp staat een onderbouwing van de noodzaak en de meerwaarde van de herindeling en een beschrijving van de nieuwe gemeente, zoals uitgangspunten, kenmerken, ambities en financiële aspecten. Tijdens de inloopmarkten krijgen bezoekers meer informatie over de hoofdlijnen van het herindelingsontwerp. Bezoekers kunnen over de herindeling in gesprek gaan, vragen stellen of opmerkingen plaatsen en een bijdrage leveren in de vorm van ideeën of aandachtspunten. Daarnaast kunnen bezoekers aangeven over welke onderwerpen zij het belangrijk vinden dat de gemeenten afspraken met elkaar maken.

Uitnodiging inloopmarkt

De inloopmarkten worden gehouden op onderstaande data en tijden. Inwoners van de drie gemeenten zijn bij elke inloopmarkt welkom.
– Dinsdag 30 augustus van 19:30 – 21:30 uur in het gemeentehuis van Ten Boer, Hendrik Westerstraat 24 in Ten Boer
– Dinsdag 30 augustus van 19:30 – 21:30 uur in het Werkplein van de gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1 (Europapark)
– Woensdag 31 augustus van 19:30 – 21:30 uur in het Postiljon hotel, Emmalaan 33 in Haren

Inspraak

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen stellen op 13 september 2016 het herindelingsontwerp definitief vast en sturen dit naar de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De gemeenten leggen het herindelingsontwerp vanaf 21 september 2016 tot en met 16 november 2016 ter inzage. De gemeenten en de provincie organiseren in de zienswijzeperiode informatiebijeenkomsten om met u over het vastgestelde herindelingsontwerp in gesprek te gaan. De start van de zienswijzeperiode en de data van de informatiebijeenkomsten worden te zijner tijd aangekondigd via advertenties in de media. In deze periode kunt u een bijdrage leveren door een zienswijze in te dienen, gericht aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. In een zienswijze kunt u aandachtspunten, ideeën of uw instemming met de herindeling onder de aandacht brengen. De provincie geeft in een nota een reactie op de ingediende zienswijzen. De reactienota en het herindelingsadvies worden begin 2017 door Provinciale Staten vastgesteld.

Foto: Google Streetview