Expositie in kerk Nieuw Beerta

NIEUW BEERTA – Op Open Monumentendag 10 september opent de derde Landmerken-expositie binnen het thema ‘Zonen van het dorp’: mannen en vrouwen uit de geschiedenis met een bijzonder verhaal uit het desbetreffende dorp. Ditmaal wordt de expositie georganiseerd in de kerk van Nieuw Beerta. De expositie vertelt het verhaal over drie heren uit de familie Zijlker in de tweede helft van de negentiende eeuw. De expositie in de kerk van Nieuw Beerta is het gehele Open Monumentenweekend en de twee weekenden daarna geopend.

Drie Zijlkers

Aeilko Zijlker ontdekte op Sumatra ruwe olie, startte een succesvolle raffinaderij en is daarmee de grondlegger van het huidige Koninklijke Shell. Zijn broer Derk was in Winschoten invloedrijk jurist en parlementslid in de Tweede Kamer. Hun vader Jan Freerk Zijlker was herenboer in Nieuw Beerta, lokaal politicus en parlementslid in de Tweede Kamer in de tijd van Thorbecke.

Tussen 1850 en 1900 was een tijd waarin in Groningen, de landelijke politiek en de wereldhandel veel gebeurde. De veranderingen in de landbouw en industrie veranderden de economie, de politiek en de verhoudingen in de maatschappij. Het verhaal van de drie Zijlkers uit Nieuw Beerta is sterk verbonden met deze veranderingen.

Naast de expositie zijn er diverse gerelateerde activiteiten zoals de vertoning van een film over J.F. Zijlker door Koos Leemhuis, Jur Roelofs en Cees Stolk, het muzikale Trio Free Westerhoff dat voor de gelegenheid (ook) nummers speelt van Ede Staal (ook inwoner Nieuw Beerta), concerten met toelichting op het Hardorff-orgel uit 1857 door Wim de Olde en Hans Nomen. Verder zijn er lezingen, voorstellingen en vertellingen door acteurs, inwoners van Nieuw Beerta en nazaten van de familie Zijlker. Meer informatie over het totale programma vindt u op www.landmerken.nl en de sociale media.

Landmerken: avontuurlijke plekken voor nieuwsgierige bezoekers

Landmerken – acht plekken langs de Groningse Waddenkust voor jongeren en gezinnen. Het gaat hierbij om kerken, uitkijktorens en kerkhoven in Hornhuizen, Wierhuizen, Breede, Uitwierde, Termunten, Finsterwolde, Nieuw Beerta en Oldenzijl/Oosternieland. Beklim de torens en kijk zover je kunt – over zee en land, tot aan de stad.