Gemeente Groningen biedt hulp aan brugklassers uit minimagezinnen

GRONINGEN – De gemeente Groningen vergoedt ook dit jaar laptops voor brugklassers uit gezinnen met een minimuminkomen. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat kinderen achterstanden oplopen vanwege een laag inkomen van hun ouders.

Wethouder sociale zaken Mattias Gijsbertsen: “Kinderen die thuis geen computer hebben, kunnen achterstanden oplopen in het onderwijs. Zonder laptop kunnen zij niet goed hun huiswerkopdrachten maken. De gemeente Groningen vindt het belangrijk dat alle kinderen, ook kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen, een goede opleiding krijgen.”

Vanaf 1 september kunnen ouders met een minimuminkomen bij de gemeente een vergoeding voor een laptop aanvragen voor hun kind dat dit schooljaar voor het eerst naar vmbo, havo of vwo gaat. De vergoeding bedraagt maximaal 350 euro per kind en kan aangevraagd worden van 1 september tot 1 december 2016 voor het schooljaar 2016-2017.

Alleen voor brugklassers

Vorig jaar is de vergoedingsregeling voor het eerst ingevoerd. Daarom gold de regeling toen voor alle klassen van het voortgezet onderwijs. Er maakten in totaal 872 mensen gebruik van de regeling. Dit jaar geldt de regeling alleen voor de nieuwe instroom, de brugklassers.

Voorwaarden

De regeling geldt voor inwoners van de gemeente Groningen. Belangstellenden kunnen voor de voorwaarden en het aanvraagformulier kijken op www.gemeente.groningen.nl/minimaloket.